Спільнота учителів освітньої галузі фізичної культури та соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі

НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» ДЛЯ ЗЗСО ДОПОВНЕНО ТЕМАМИ З БЕЗПЕКИ РУХУ НА ВЕЛОСИПЕДІ

Міністерство освіти і науки затвердило оновлену навчальну програму з предмета «Основи здоров’я» для 6-9 класів закладів загальної середньої освіти. У ній передбачено вивчення правил дорожнього руху для велосипедистів.

У червні 2022 року за ініціативи U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») було запропоновано доповнити навчальну програму предмета «Основи здоров’я» темами з безпеки руху на велосипеді. Відповідні пропозиції надали координаторка національної кампанії «Велосипедом до школи» Аліна Кундіч і освітня експертка проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та поліпшенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні» Лідія Андрушко.

До оновленої програми увійшли, зокрема, такі навчальні теми:

 • правила дорожнього руху для велосипедистів;
 • правила перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді;
 • безпека пішохода, велосипедиста в місті та за містом, пасажира легкового і вантажного автомобіля, автобуса, поїзда тощо;
 • заходи безпеки під час подорожі на велосипеді;
 • відповідальність пішохода, велосипедиста за порушення ПДР;
 • перша допомога у разі падіння з велосипеда та алгоритм дій під час виникнення ДТП;
 • елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху;
 • користь їзди на велосипеді для здоров’я;
 • організація дорожнього руху і модель безпечного дорожнього середовища;
 • велосипед як екологічно чистий транспортний засіб.

«Оскільки все більше дітей і молоді в Україні стають учасниками дорожнього руху на велосипедах, мотоциклах, скутерах, мопедах тощо, то навчання дітей свідомій і безпечній поведінці на дорозі є дуже актуальним. Кількості годин у навчальному плані для формування відповідних навичок недостатньо, тому було би дуже корисно мати ще факультативний курс, зокрема, з безпеки руху на велосипеді, відповідного варіативного модуля навчальної програми з фізичної культури і, можливо, окремих позаурочних програм, які заклад освіти може інтегрувати у свою освітню програму, щоб це було корисно і цікаво для дітей та мало вплив на їхню поведінку як учасників дорожнього руху», – зазначила Світлана Фіцайло, начальниця відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН.

Автор фото – пресслужба Міністерства освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua/news/navchalnu-programu-predmeta-osnovi-zdorovya-dlya-zzso-dopovneno-temami-z-bezpeki-ruhu-na-velosipedi

 


Згідно з новим Держстандартом НУШ з 1 вересня в закладах освіти зміниться система проведення та оцінювання уроків фізкультури в 5 класах

Уже з 1 вересня 5 класи НУШ чекають нові підходи до проведення уроків фізичної культури. Суттєвих змін зазнає організація навчання та оцінювання учнів.

Таким чином, з початком нового навчального року учнів п’ятих класів усіх закладів освіти розпочнуть навчати за новим Держстандартом Нової української школи.

Мета, завдання та зміст навчального предмета «Фізична культура» для 5 — 6 класів НУШ регламентовані навчальною програмою, яка розроблена на основі Держстандарту та має гриф «Рекомендовано МОН».

Кожен заклад освіти може використовувати цей комплексний освітній документ або розробити на його основі власну програму й затвердити її рішенням педагогічної ради.

Оновлена навчальна програма побудована за модульною системою та містить:

• інваріантний (обов’язковий) модуль: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка;

• варіативні модулі (загальна кількість — 44): аеробіка, бадмінтон, баскетбол, бейсбол, велоспорт, військово-спортивні ігри, волейбол, гімнастика, настільний теніс, плавання, рухливі ігри, футзал, хокей на траві та інші види спорту.

Перед новим навчальним роком заклад освіти має обрати з рекомендованого переліку 12 — 16 варіативних модулів. Програма кожного з них має містити методичні вказівки.

Окрім того, на початку кожної чверті школярам пропонується обрати (шляхом обов’язкового опитування) 3 — 4 модулі з визначеного переліку (щоразу вони мають обирати нові).

Наприкінці зазначеного навчального періоду, з метою закріплення та вдосконалення знань та навичок, у закладі освіти потрібно проводити різноманітні спортивні заходи (ігри, змагання, челенджі, квести тощо).

Варто звернути увагу на розподіл учнів на групи. Медичну групу для занять фізкультурою дитині визначає лікар під час обов’язкового профілактичного огляду.

Відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, з урахуванням стану здоров’я, школярі зараховуються до:

1. основної групи (здорові діти та діти, які мають гармонійний, високий або середній рівень фізичного розвитку). У цій групі навчання фізкультури проводиться в повному обсязі;

2. підготовчої групи (діти, які перебувають в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності та діти із середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи). Школярі цієї групи опановують навчальний матеріал відповідно до вимог програми;

3. спеціальної групи (діти, які мають значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я). На уроках фізичної культури учні виконують коригувальні вправи та вправи для загального фізичного розвитку.

Однак важливо те, що відвідування уроків фізичної культури є обов’язковим для всіх.

Домашні завдання з фізичної культури мають бути спрямовані на підвищення рухливого режиму, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту у вільний час.

У Типовій освітній програмі для 5 класу закладів освіти зазначено про три години фізичної культури на тиждень. Під час складання розкладу не рекомендується «задвоювати» уроки фізичної культури чи проводити їх два дні поспіль.

Якщо є потреба планувати урок у двох і більше класах одночасно, слід врахувати, що в одному приміщенні мають перебувати школярі однієї вікової групи.

Із метою визначення даних фізичної підготовленості школярів, у вересні-жовтні слід провести тестування рівня розвитку основних фізичних якостей (з урахуванням віку та статі учнів), зокрема:

• швидкість (біг 30 метрів);

• витривалість (рівномірний біг без урахування часу);

• гнучкість (нахил тулуба вперед із положення сидячи);

• сила (згинання та розгинання рук в упорі лежачи);

• спритність (човниковий біг 4×9 метра);

• швидкісно-силові (стрибок у довжину з місця);

• метання малого м’яча на дальність;

• піднімання тулуба в сід за 30 секунд.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів 5 — 6 класів слід використовувати методику формувального оцінювання (переважно здійснюється вербально).

Поточне оцінювання (тестування фізичних можливостей учнів) рекомендується проводити декілька разів упродовж навчального року під час уроку. Важливо, що не варто відводити для цього окремі заняття.

Для проведення підсумкового оцінювання рекомендується застосовувати 6 компонентів, кожен з яких має свою міру у відсотках (їхня загальна сума — 100%). За допомогою різних способів оцінювання визначається:

• Ставлення до уроків, відвідування, активність при підготовці до уроку — 10%. Визначається шляхом спостереження вчителя.

• Навички і вміння, визначені навчальною програмою, здатність їх застосовувати у повсякденному житті, в ігрових та змагальних ситуаціях — 20%. Визначається шляхом моніторингу, спостереження вчителя та самооцінювання.

• Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість) — 20%. Визначається шляхом моніторингу, тестування та формувального оцінювання.

• Особистий прогрес школяра у показниках підготовленості — 20%. Визначається шляхом моніторингу, тестування та формувального оцінювання.

• Знання та їх застосування на практиці (основні поняття, визначені програмою, правила ігор, розуміння процесів, що відбуваються в організмі під час виконання вправ тощо) — 15%. Визначається шляхом спостереження вчителя та самооцінювання.

• Поведінка (соціальна поведінка, відвідування спортивної секції, участь у змаганнях, дотримання правил безпечної поведінки і збереження здоров’я на уроках та в позаурочних заходах) — 15% Визначається шляхом спостереження вчителя, взаємооцінювання та самооцінювання.

Джерело – pedrada.com.ua

Здоров’я, безпека та добробут. Модельні програми 5–6 класів НУШ

Пропонуємо вашій увазі чинні модельні навчальні програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» (соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь).

У модельних навчальних програмах, затверджених наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельні навчальні програми, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/


Фізкультура. Модельні програми 5–6 класів НУШ

Пропонуємо вашій увазі чинні модельні навчальні програми НУШ з фізкультури для закладів загальної середньої освіти.

У модельних навчальних програмах, затверджених наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельні навчальні програми, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-kul-tura/

 


ВИЗНАЧЕНО ВЧИТЕЛІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

З 25 по 28 січня 2022 року в Києві відбулися фінальні змагання Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу». У заходах взяли участь вчителі фізичної культури, фахівці освіти, які реалізують програми розвитку шкільного футболу, та вчителі-переможці обласного туру конкурсу за 2020 та 2021 роки.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися Анатолій Демяненко, перший віце-президент Української асоціації футболу, та Юрій Сафонов, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти. У межах конкурсу вчителі з усієї України презентували інноваційні методики проведення уроків фізичної культури в школі, поділилися ідеями, як популяризувати здоровий спосіб життя серед учнів та заохотити їх до гри у футбол.

https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-vchiteliv-peremozhciv-vseukrayinskogo-konkursu-urokiv-fizichnoyi-kulturi

 


НАБУВ ЧИННОСТІ ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»

14 січня 2022 року набув чинності Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. Документ затверджено наказом МОН №1357 від 13 грудня 2021 року.

 

Конституцією України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Для того, щоб вчителі під час військово-патріотичного виховання учнів мали можливість використовувати сучасні методи та технології навчання для підвищення ефективності освітнього процесу, МОН розроблено документ, що визначає засоби навчання та обладнання, якими можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета «Захист України» закладів освіти. Дані засоби навчання та обладнання сприятимуть формуванню в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України, а також дій в умовах надзвичайних ситуацій.


ЩОДЕННІ СПОРТИВНІ ВПРАВИ В ШКОЛАХ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ – ДИВІТЬСЯ КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ ЩОДЕННОГО СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

https://nus.org.ua/news/shhodenni-sportyvni-vpravy-v-shkolah-ta-inklyuzyvne-navchannya-dyvitsya-kontseptsiyu-rozvytku-shhodennogo-sportu-v-zakladah-osvity/?fbclid=IwAR2dQ6DAVC8Xt0VIo7J8XcTbz53viHzR579B2WNH2_yqNCT5g9FaPBhBjFU

 

 

5 січня 2022 року КУ ХМР «ЦПРПП» разом з Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області провели інструкторсько – методичне заняття з вчителями предмету «Захист України» закладів загальної середньої освіти  Хмельницької міської територіальної громади.

 

https://km.nmc.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/172.html

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних