Нормативні документи

 

Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text

Положення про психологічний службу у системі освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18Text

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» (цькуванню) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19/print

             Накази МОН України

 1. Наказ МОН України від 22.05.2018 №509 ”Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти україни”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text

 1. Про затвердження Положення про психологічний кабінет.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32337.html

 1. Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

 1.  Наказ МОН від 31.05.2018 № 555 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі”

https://imzo.gov.ua/2018/06/01/nakaz-mon-vid-31-05-2018-555-pro- zatverdzhennya-polozhennya-pro-vseukrajinskyj-konkurs-avtorskyh-prohram-praktychnyh-psyholohiv-i-sotsialnyh-pedahohiv-novi-tehnolohiji-u-novij-shkoli/

 1. Наказ Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/Standart_Praktychnyy_psyk holoh.pdf

 1. Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження   Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text

    Нормативно-правова база на сайті ІМЗО

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/

       Листи МОН України

1.     Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”

https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-363-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/

 1. Лист МОН України від 30.11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»»

https://drive.google.com/file/d/1XuOL5CXIMlGHLXh0khAV1IeEKxi3w-hm/view?usp=sharing

 1. Лист МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

 1. Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu

 1. Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

6. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

7.Лист МОН молодь спорту від 04.07.2012 № 1/9-488 “Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах”

     Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-akty-shchodo-zapobihannia-ta-protydii-nasyl-stva/

Лист МОН України від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисного самоушкоджень»

 

Профорієнтаційна робота

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/proforiientatsiyna-robota/

  

Про організацію роботи психологічної служби в закладах освіти

І. Про організацію роботи психологічної служби в ЗДО     (Семінар від 29/11/2021 р.)

 ІІ. Про організацію роботи психологічної служби в ЗЗСО  (Семінар від 30/11/2021 р.)

ІІІ. Наказ МОН України від 15.08.2007 №1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17#Text

 

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних