Професійний розвиток педагогічних працівників

Професійний розвиток працівників

Професійний розвиток  – процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.


Очікуємо Закону “Про освіту дорослих”

9 лютого 2022 року Уряд підтримав прийняття Закону «Про освіту дорослих».

«Законопроєкт дасть змогу здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу та відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років», – повідомив Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Проєкт має на меті визначення правових, організаційних і економічних засад функціонування та розвитку системи освіти дорослих, створення умов для ефективної співпраці, а також реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.

«Прийняття цього Закону – перший крок до формування якісної системи освіти для дорослих, створення умов для ефективної співпраці та реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки», – зазначив Міністр.


Ст. 59 ЗУ Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-59.htm

1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання.Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.2. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник.3. Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

4. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника.

5. Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається законодавством.

Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти.

Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може фінансуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним (науково-педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами.

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним (науково-педагогічним) працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

6. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Рамка безперервного професійного саморозвитку вчителів

https://drive.google.com/file/d/1TeDXO-KMnC8qXQXfT6sIA3S3t1LDxK0a/view?usp=sharing

Професійні цінності вчителів

Формування сталої системи цінностей особистості, здатної до успішної самореалізації, стає
нагальною потребою сьогодення. Цінності є вихідним чинником особистісно-професійного
становлення вчителів.

Професійні цінності – це орієнтири, на основі яких учителі обирають, опановують і
виконують свою професійну діяльність.

Учитель/учителька нової української школи:
– дотримується педагогіки партнерства, що передбачає спілкування, взаємодію та
співпрацю між учителями, учнями і батьками;
– визнає освітні та соціальні цінності сталого розвитку, рівності та справедливості;
– дотримується принципів демократії й соціальної справедливості через чесну, прозору та
інклюзивну практичну діяльність;
– цінує і поважає різноманіття своєї країни та світу;
– залучає учнів до вирішення життєвих проблем з метою наближення учіння до реалій
життя;
– поважає та підтримує права усіх учнів, у тому числі право приймати рішення щодо учіння;
– демонструє свою відкритість, чесність, толерантність і мудрість;
– критично аналізує свої ставлення та переконання щодо особистісного та професійного
розвитку з подальшою їх трансформацією у процес навчання, постійно
самовдосконалюється;
– розвиває культуру довіри і поваги;
– створює і гарантує безпечне навчальне середовище;
– мотивує та заохочує до учіння;
– використовує усі можливості безперервного професійного розвитку.

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних