Спільнота вчителів початкової школи


Консультант КУ ХМР «ЦПРПП»      

БІГУС Ірина Миколаївна           

Тел. +380677492976                                  

E-mail: [email protected] 


Консультант КУ ХМР “ЦПРПП”

ГУМЕНЮК Ольга Олександрівна

Тел.  

E-mail:             

 
29.05.2023

Google Україна у співпраці з МОН та Мінцифрою запустили онлайн-гру “INTERLAND: безпека дітей в Інтернеті”

У квітні 2023 року Google Україна у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством цифрової трансформації запустили українськомовну версію онлайн-гри «Interland: Безпека дітей в Інтернеті». Гра доступна на будь-якому пристрої за посиланням.

 

Інтерактивна гра призначена для навчання дітей цифровій безпеці.

«Interland» — це уявне контрольоване освітнє середовище, що зацікавлює дітей здобувати знання із цифрової безпеки. Гра занурює у змодельований світ, де діти разом із жителями міста, інтернавтами, виконують різноманітні пригодницькі завдання, а саме:

 • КОРОЛІВСТВО ДОБРОТИ допомагає дізнатися, як чемно поводитися в мережі;
 • РІЧКА РЕАЛЬНОСТІ навчає розпізнавати фейки;
 • УВАЖНА ГОРА вчить безпечно ділитися інформацією в мережі;
 • ВЕЖА ЗІ СКАРБАМИ навчає тримати персональну інформацію у безпеці.

Інші цифрові рішення Google для освіти розміщено на освітньому хабі Google Знання. На цій платформі також можна ознайомитися з Посібником із безпеки дітей в Інтернеті.

Джерело: https://mon.gov.ua


25.05.2023

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо свідоцтва досягнень учнів початкових класів НУШ

ЩО ТАКЕ СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ 1-4 КЛАСІВ НУШ?

Свідоцтво досягнень – це документ, який дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини в школі. Вчитель/вчителька заповнює документ один раз на рік. Свідоцтво досягнень складається з двох частин: характеристики наскрізних умінь учня/учениці та результатів навчання за предметами або інтегрованими курсами. Наскрізні вміння або так звані «м’які» вміння, як-от читання з розумінням, ініціативність чи здатність співпрацювати, формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів.

Свідоцтво досягнень не містить балів. Для оцінювання як наскрізних умінь, так і результатів навчання учнів/учениць 1-2-х класів застосовуються твердження “сформовано”/”формується”. У 3-4-х класах результати навчання можуть оцінюватися за чотирма рівнями: «початковий», «середній», «достатній», «високий» рівні, а наскрізні вміння – так само, як і в 1-2-х.

ЧИМ СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ТАБЕЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ?

Свідоцтво досягнень не містить оцінок у балах з предметів, натомість розгорнуто окреслює рівень сформованості наскрізних умінь та результатів навчання, за якими можна простежити навчальний поступ учнів/учениць. На відміну від табелю, де виставлялися бали з предметів і яке не надавало чіткого розуміння, що саме учню/учениці вдається, а чому варто приділити більше уваги, свідоцтво досягнень дозволяє батькам або особам, які їх замінюють, побачити ширшу картину навчання дитини завдяки виокремленим результатам навчання.

У свідоцтві досягнень також міститься інформація і про наскрізні вміння, які формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Інформація про це відсутня в табелі, тож свідоцтво досягнень дає змогу глибше зрозуміти навчальний поступ дитини, а не лише побачити «сухі» бали.

ХТО І ЯК МАЄ ЗАПОВНЮВАТИ СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ?

Свідоцтво досягнень заповнює вчитель/вчителька початкового класу, в якому навчається дитина. Документ заповнюють наприкінці навчального року. При заповненні свідоцтва вчитель/вчителька враховує навчальний поступ та динаміку зростання навчальних досягнень учнів/учениць. Оцінювання відбувається за критеріями, що додаються до методичних рекомендацій оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць початкових класів НУШ.

ЧИМ СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ 1-2-Х КЛАСІВ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД СВІДОЦТВ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ 3-4-Х КЛАСІВ?

Як свідоцтво досягнень учнів/учениць 1-2-х, так і відповідний документ для 3-4-х класів містять інформацію про формування наскрізних умінь. Обидва документи у другій частині описують результати навчання учнів/учениць за предметами та інтегрованими курсами. Відмінність полягає в тому, що у 1 та 2 класі результати оцінюють вербально (словами «сформовано”, “формується”), а у 3 та 4 класах – вербально або рівнево («початковий», «середній», «достатній», «високий» рівні).

НАВІЩО У СВІДОЦТВІ ОЦІНЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, А НЕ ПРЕДМЕТ ЧИ ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС ЦІЛКОМ?

Одна оцінка з предмета або інтегрованого курсу не дає змоги зрозуміти навчальний поступ учня/учениці. Під час вивчення кожного навчального предмета або курсу формуються компетентності, що й описуються через результати навчання. Різні компетентності з одного предмета або інтегрованого курсу можуть формуватися нерівномірно. Наприклад, учень/учениця може набагато краще взаємодіяти усно, ніж створювати письмові висловлювання. Усереднений бал за весь предмет ніколи не дасть змоги розкрити це та звернути увагу батьків або осіб, які їх замінюють, та самої дитини на те, що їй вдається найкраще, а на що варто звернути більше уваги.

ЧИМ РІВНЕВЕ ОЦІНЮВАННЯ КРАЩЕ ЗА БАЛЬНЕ? ЧОМУ НЕ МОЖНА ПРОСТО ПОСТАВИТИ ОЦІНКУ ЗА ПРЕДМЕТ ЧИ ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС У СВІДОЦТВО?

Рівневе оцінювання, яке розпочинається з 3-го класу Нової української школи, є плавним переходом від вербального оцінювання у 1-2-х класах до бального у базовій школі. Воно дає змогу продовжувати оцінювання не з предметів загалом, а за окремими результатами навчання дитини. Рівневе оцінювання зберігає цінності формувального оцінювання – відстеження особистісного розвитку кожного учня/учениці та його/її навчального поступу.

НАВІЩО У СВІДОЦТВІ ДОСЯГНЕНЬ ОЦІНЮВАТИ НАСКРІЗНІ ВМІННЯ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ, А НЕ ЛИШЕ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ?

Наскрізні вміння, наприклад, висловлювання власної думки, самостійність, співпраця та читання з розумінням формуються під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. Формування цих умінь неможливо оцінити за окремими предметами чи курсами, тож для них виділено окремий розділ. Наскрізні або, як їх ще називають, «м’які» вміння є основою для успішного навчання та самореалізації в сучасному світі, саме тому їхньому формуванню приділяється окрема увага в Новій українській школі.

ЧИ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИ РІВНЕВО ВСІХ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ?

Ні. Рівневе оцінювання передбачене лише для учнів/учениць 3-х та 4-х класів Нової української школи.

НАВІЩО У 3-4-Х КЛАСАХ ВВЕЛИ РІВНЕВЕ ОЦІНЮВАННЯ?

Рівневе оцінювання є поступовим переходом від вербального до бального оцінювання. Рівневе оцінювання має продовжуватись і під час адаптаційного періоду в базовій школі, аби полегшити перехід дитини на інший освітній рівень. Різкий перехід до бального оцінювання, навпаки, цю тяглість розірвав би.

ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ВЧИТЕЛЬ ВИСТАВЛЯЄ РІВЕНЬ У СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ?

Для оцінювання результатів навчання учнів/учениць рекомендовано використовувати Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО), у якій окреслені чіткі характеристики рівнів навчальних досягнень учнів.

«ПОЧАТКОВИЙ» (П), «СЕРЕДНІЙ» (С), «ДОСТАТНІЙ» (Д), «ВИСОКИЙ (В)» РІВНІ – ЯК БАТЬКАМ ЗРОЗУМІТИ, СКІЛЬКИ ЦЕ БАЛІВ?

Рівні, за якими відбувається оцінювання, не відповідають певним балам. За допомогою рівнів досягнення результатів батьки або особи, які їх замінюють, можуть побачити, що дитині вдається найкраще, а на що необхідно звернути більше уваги.

Переводити рівні у бали не варто. Рівні відображають навчальний поступ дитини, показують сильні сторони та зони для розвитку дитини, а не дають «суху» оцінку з предмета чи інтегрованого курсу.

ДІТЯМ ПОТРІБНА МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ І БЕЗ БАЛІВ ВОНА ВТРАЧАЄТЬСЯ. ЯК МОТИВУВАТИ УЧНІВ/УЧЕНИЦЬ ЗА УМОВ БЕЗБАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ?

Мотивувати дітей, незалежно від наявності або відсутності балів, необхідно не лише за допомогою них. Мотивацією для учнів/учениць за умов вербального оцінювання слугує їхній особистий навчальний поступ, для відстеження якого у початковій школі здійснюється формувальне оцінювання.

Метою такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі та власних можливостях, відзначення будь-якого успіху, акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках, діагностування досягнень, виявлення проблем і вчасне запобігання їхньому нашаруванню, стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів, а також запобігання страху помилок. Отже, формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчання та виявлення власних здобутків.

Невід’ємним складником підвищення мотивації до навчання є і здатність учнів/учениць самостійно оцінювати власний поступ, що може здійснюватись у цікавий для дітей спосіб. Зворотний зв’язок від вчителів/вчительок має орієнтувати дітей на успіх, підтримувати їх та надихати на вдосконалення.

ЯКИМ ЧИНОМ БАТЬКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАЛУЧЕНИМИ ДО ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ?

Свідоцтво досягнень підписують учитель/учителька і батьки (особи, які їх замінюють). Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня/учениці в закладі освіти. За бажанням батьки можуть залишити свій коментар у свідоцтві у графі «Побажання батьків (осіб, які їх замінюють)», проте всі інші графи свідоцтва заповнює вчитель/вчителька початкового класу, в якому навчається дитина.

Батьки (особи, які їх замінюють), чиї діти навчаються дистанційно чи у змішаній формі, є джерелом інформації про формування наскрізних умінь у дитини. Отже, вони можуть брати участь у процесі оцінювання спільно з учителем/учителькою, надавати відповідну інформацію, ділитись спостереженнями, проте свідоцтво досягнень у будь-якому разі заповнює педагог.

 Джерело: https://mon.gov.ua/


24.05.2023

Стартував безкоштовний онлайн-курс про психосоціальну підтримку педагогів та дітей “Школа стійкості”

Курс розроблено проєктом «Навчаємось разом» спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Європейського Союзу й Міністерства закордонних справ Фінляндії та підтримки Міністерства освіти і науки України.

Курс “Школа стійкості” складається з 4 модулів:

 • “Що таке безпечний простір”;
 • “Створюємо безпечний клас”;
 • “Управління класом”;
 • “Професійні спільноти педагогів: підтримка професійного й емоційного розвитку”.

До створення курсу долучилися експерти з різних галузей, які поділилися власним досвідом і порадами:

 • Наталія Софій – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Інна Горбенко – психологиня, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти і практичної психології ПХДПУ;
 • Яніна Хіжінська – методистка, академічна директорка Unique School;
 • Марина Пристінська – психологиня, нейропедагогиня;
 • Юрій Гайдученко – експерт проєкту “Навчаємося разом”, методист, викладач української мови та літератури Новопечерської школи міста Києва.

Після проходження тестів слухачі отримають сертифікат з підвищення кваліфікації на 30 годин, а також додаткові матеріали з корисними ресурсами.

Курс доступний за посиланням:  https://study.ed-era.com/uk/courses/course/2863


17.05.2023

Завершилося навчання першої групи слухачів Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

17 травня 2023 року під час заключного заняття разом із наставником Альоною БОРИСЮК, психологом КУ ХМР “ЦПРПП”, учасниці опановували техніки відновлення внутрішніх ресурсів, “зазирнули” у свій внутрішній світ за допомогою асоціативних карт, а також ділилися власними способами запобігання емоційного та професійного вигорання.

13 найактивніших слухачів Школи, а також їх наставники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ ТА НАСТАВНИКІВ ШКОЛИ

 


16.05.2023

Методичні рекомендації МОН: окремі питання здобуття освіти під час воєнного стану

Міністерство освіти і науки України  видало наказ від 15.05.2023 №563, який затверджує “Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”.

Служба освітнього омбудсмена звертає увагу на ключові моменти із цих методичних рекомендацій:

 • зменшення навантаження на дітей, які перебувають за кордоном і навчаються у двох школах;
 • оцінювання результатів навчання учнів, що навчаються за кордоном;
 • оцінювання учнів за відсутності в них задокументованих результатів оцінювання за певний період;
 • зарахування до закладу освіти;
 • зарахування учнів до закладів освіти після повернення в Україну, переведення до наступного класу, зарахування результатів навчання;
 • зарахування до закладів освіти та підсумкове оцінювання дітей, які проживають на неконтрольованій, деокупованій або території населених пунктів на лінії зіткнення;
 • зберігання особових справ учнів за відсутності відомостей щодо місця їх перебування/проживання;
 • отримання документів про здобуття освіти за кордоном;
 • видача характеристики учнів за місцем навчання.

Читати більше…


11.05.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

Під час чергового заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” слухачі опановували основні засади інклюзивного навчання, зокрема, особливості модифікації освітніх програм та навчальних матеріалів для учнів з особливими освітніми потребами.

Заняття для молодих педагогів провели Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”, та Ольга МАРТЕМЬЯНОВА, вчитель-дефектолог СЗОШ І-ІІІ ст.№8 м.Хмельницького.

МАТЕРІАЛИ ЗАНЯТТЯ


05.05.2023

Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху: план заходів та матеріали для проведення

Як повідомляють на сайті МОН України, з 15 до 21 травня 2023 року в Україні триватиме перший етап щорічного Тижня безпеки дорожнього руху «Безпека на дорогах в умовах воєнного стану», який відбудеться відповідно до Плану заходів на 2023 рік із реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління у сфері освіти та керівникам закладів загальної середньої освіти провести організаційні заходи, що спрямовані на запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму:

 • 15 травня 2023 року, 10.00 – 12.00 долучитися до конференції (в онлайн-форматі) з органами управління освітою щодо організації безпечного пересування дітей та навчальних колективів по вулицях та дорогах, методики проведення навчально-виховної роботи з безпеки дорожнього руху серед учнів. Посилання на онлайн-під’єднання буде надіслано додатково.
 • 17 травня 2023 року в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти провести єдиний національний урок «Безпечна дорога додому» з теми основ безпеки дорожнього руху та запобігання травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Крім цього, Міністерство освіти і науки України рекомендує провести бесіди з батьками учнів, зокрема акцентувати їхню увагу на захисті життя та здоров’я дітей у процесі дорожнього руху, засвоєння ними норм безпечної поведінки, а також провести цикл заходів із практичних навичок поведінки у разі надзвичайних ситуацій, виявлення мінно-вибухових предметів тощо.

Загальний план заходів Тижня безпеки дорожнього руху та матеріали для їх проведення можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.


04.05.2023

Як учителям використовувати чат GhatGPT

ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Чат-бот як інструмент штучного інтелекту став дуже популярним за останні кілька місяців.
На сторінках сайту https://osvitoria.media академічна директорка Unique School Яніна Хіжінська окреслила можливості ChatGPT для освіти, поділилася порадами, як можна вчителям використати чат-бот на уроках та як створювати запити для ChatGPT.

 


28.04.2023

Затверджено нову редакцію Програми загальнодержавного моніторингу якості початкової освіти

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, МОН затверджено нову редакцію Програми загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти (далі – Програма). Ця Програма “визначає методологічні й організаційно-технологічні засади підготовки та проведення загальнодердавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти, порядок визначення його результатів, форми їх узагальнення й оприлюднення”.

Як зазначено у Програмі, загальнодержавний моніторинг проводиться періодично. Рекомендована періодичність – раз на три роки.

Об’єктами загальнодержавного моніторингу є мовно-літературна, математична й природнича освітні галузі на рівні початкової освіти закладів загальної середньої освіти. Основними учасниками моніторингу є учні 4-х класів початкової школи ЗЗСО та педагогічні працівники – вчителі початкових класів, які навчають випускників початкової школи. Вибірка учасників загальнодержавного моніторингу затверджується наказом МОН України.

На сьогодні вже розпочалася підготовка до наступного, третього, циклу моніторингу, основний етап якого заплановано провести навесні 2024 року.

Нині фахівці Українського центру працюють над розробленням рамкового документа з оцінювання природничо-наукової компетентності молодших школярів та інструментів (тестів, анкет) для вимірювання рівня сформованості природничо-наукової компетентності. Восени 2023 року буде проведено пілотування напрацьованих інструментів з метою перевірки їхньої валідності та надійності.

Нагадуємо, що раніше ми вже публікували методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти, підготовлені експертами УЦОЯО за підсумками загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 2021 року. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Фото з сайту Українського центру оцінювання якості освіти


27.04.2023

Курс із кібербезпеки для школярів

ГО “Смарт освіта” розробила для вчителів методичні посібники, з допомогою яких можна легко проводити як окремі заняття, так і цілу серію уроків з кібербезпеки.  Такі заняття пропонують проводити як учителям інформатики, так і вчителям інших дисциплін. Потрібно просто обрати відповідний вашому класу посібник та допомогти учням бути в більшій безпеці в інтернеті.

Про це повідомляє сайт https://nus.org.ua/.

Цей курс допоможе відрізнити правду від фейків, розкаже, з ким спілкуватися в інтернеті безпечно, а хто таки насправді кіберзлочинець. Курс складається з п’яти частин для учнів різних класів: 1–2, 3–4, 5–6, 7–9 та 10–11. Кожна частина враховує вікові особливості дітей. Щоб учням було легше засвоїти матеріал курсу, його подають у вигляді анімаційних роликів. Для закріплення знань передбачено виконання різноманітних завдань.

Структура курсу для учнів 1–2, 3–4 класів:

 • як захистити гаджет;
 • як шукати безпечне відео в інтернеті;
 • як шукати інформацію в інтернеті;
 • як спілкуватися в інтернеті;
 • якою інформацією можна ділитися в інтернеті.

У цій частині дітей у навчанні супроводжуватиме герой Смарті.

ПЕРЕЙТИ ДО КУРСУ


26.04.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

Тривають заняття Школи професійного  зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (модератор – Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”).

26 квітня 2023 року молоді педагоги разом з наставником Аксинією ЛЕЗНЮК, консультантом КУ ХМР “ЦПРПП”, занурилися у світ проєктів. Під час дистанційного заняття слухачі отримали практичні поради щодо формування дорожної карти проєктної діяльності, ознайомилися з основними складовими дослідницьких проєктів та послідовністю реалізації проєктів з учнями початкової школи.

МАТЕРІАЛИ ЗУСТРІЧІ


26.04.2023

Брошура “Сміливі навчати. Практичний порадник з подолання професійних труднощів під час війни для освітян”

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в рамках ініціативи “Спільно до навчання” видано посібник для педагогів закладів загальної середньої освіти, який містить практичні матеріали, які допоможуть зрозуміти психологічні аспекти дитячих реакцій на травматичні події війни, способи допомоги дітям у подоланні наслідків психотравм в освітньому процесі.

Порадник також допоможе вчителям подбати про власне ментальне здоровʼя.

ПОСІБНИК розміщено на сайті СПІЛЬНОТЕКА від ЮНІСЕФ: https://spilnoteka.org/

ПЕРЕГЛЯНУТИ посібник           ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Більше матеріалів від ЮНІСЕФ можна переглянути за посиланням: https://spilnoteka.org/catalog/

 


20.04.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

20 квітня відбулося сьоме (очне) заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (модератор – Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”, наставник – Лариса ФАТЮК, учитель початкових класів Копистинського НВК Хмельницької міської ради).

Дізналися, що геоборд (математичний планшет) – це багатофункціональна геометрична дошка для конструювання плоских зображень, яку можна використовувати на будь-якому уроці в початковій школі для розвитку просторової уяви, логічного мислення, дрібної моторики, а також мали можливість попрактикуватися у створенні зображень на геоборді.

МАТЕРІАЛИ ЗУСТРІЧІ

 


15.04.2023

Внесено зміни до вимог щодо підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗЗСО

Підвищуючи кваліфікацію, педагогічні працівники, які працюють у закладах загальної середньої освіти, тепер зобов’язані не менше 10% від загальної кількості годин підвищення кваліфікації, тобто 15 годин зі 150 годин на 5 років, приділяти вдосконаленню знань, умінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Відповідні зміни внесено Законом «Про внесення змін до статті 51 Закону України “Про повну загальну середню освіту” http://bit.ly/3o6RbsR. Наразі Закон має підписати Президент. Очікується його офіційне опублікування, після чого зміни набудуть чинності.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов: https://www.facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov 

Повномасштабна війна впливає на психологічний стан учасників освітнього процесу, а психологічний стан своєю чергою впливає на якість навчання учнів та роботу вчителя. Тому педагогічні працівники повинні володіти навичками спілкування з дитиною, що зазнала психологічної травми, вміти розпізнавати такі травми, підтримати дитину, себе та іншого педагогічного працівника.
Нагадуємо, що педагогічний працівник має право самостійно визначати кількість годин для щорічного підвищення кваліфікації. Але за 5 років загальна кількість годин має складати 150.

Для підвищення кваліфікації з питань психологічної підтримки Служба освітнього омбудсмена України рекомендує педагогам наступні курси:
🔸«Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій» – онлайн-курс, розроблений Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за сприяння МОН у межах Національної програми психологічного здоров’я українців, яку започаткувала Перша леді України Олена Зеленська. У його створенні взяли участь провідні експерти галузі психології з США та Ізраїлю http://bit.ly/3KELgTu.
🔸“Розумію” – безоплатний онлайн-курс із психологічно-емоційної підтримки для вчителів та шкільних психологів від громадської спілки «Освіторія».
Під час курсу ви дізнаєтеся:
Як зрозуміти психологічні прояви стресу у дітей та допомогти їм
Як знизити свої негативні емоційні прояви та підтримати себе у складні часи
Як навчати дітей та зберегти власний психологічний ресурс
Які методи арттерапії можна використовувати в роботі вчителя
Як підтримати дитину та батьків під час війни https://bit.ly/3PbV6Ow.

 


11.04.2023

Відповідальність батьків та учнів за здобуття шкільної освіти в Україні

У публікації, зокрема, зазначається, що ” освітній омбудсмен періодично отримує скарги від педагогів щодо невиконання батьками своїх обов’язків щодо здобуття їхніми дітьми освіти. Особливо проблемним є виконання батьками своїх обов’язків під час дистанційного навчання їхніх дітей. Хоча в кожному окремому випадку є свої причини, чому дитина не здобуває освіту або має суттєві перерви у навчанні”.

У відповідь на ці звернення на сайті Служби освітнього омбудсмена України опубліковано статтю про відповідальність та обов’язки батьків та дітей щодо здобуття освіти, описано дії закладу освіти у разі невідвідування дітьми навчальних занять.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПУБЛІКАЦІЄЮ

 


29.03.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

29 березня відбулося шосте (дистанційне) заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (модератор – Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”, наставник – Валентина ЧЕРНОМАЗЮК, учитель початкових класів НВК №7 м.Хмельницького).

Заняття було присвячене питанню формувального оцінювання учнів НУШ. Учасники ознайомилися з алгоритмом організації формувального оцінювання, основними аспектами ефективності такого виду оцінювання, орієнтовними критеріями самооцінювання та порадами з досвіду роботи наставниці.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІКЕРА


 28.03.2023

МОН спільно з ДСНС презентує уроки з мінної безпеки для школярів

З нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги із протимінної діяльності ЮНІСЕФ спільно із ДСНС за підтримки Міністерства освіти і науки підготували інтерактивні онлайн-уроки з мінної безпеки для школярів.

Діти дізнаються, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть приховуватися, які знаки попереджають про них та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватися у разі виявлення міни чи боєприпасів.

Уроки тривалістю 15 хвилин містять завдання, мультфільми і відеоматеріали.

Заняття створені для початковоїсередньої та старшої школи.

Джерело інформації та зображення: https://mon.gov.ua/ua/


26.03.2023

20 коротких відео із практиками самозаспокоєння

На платформі розвитку дошкільнят «НУМО» розміщено добірку з 20 коротких анімаційних відео «Стійкість для стійких», яка містить приклади простих вправ, що допоможуть заспокоїтися дітям та дорослим і психологічно себе підтримати.

Часто люди у стресі та паніці відчувають себе безпорадними. Сили повертаються тоді, коли з’являється можливість щось самому робити та на щось впливати. Надані відеоматеріали розроблені у співавторстві із сімейною й дитячою психологинею Світланою Ройз. Добірку можна завантажити за посиланням, а також переглянути на ютуб-каналі «Нової української школи».

Практики доцільно використати і як вправи для руханок. У кожному відео є пояснення, як  вправи впливають на емоційний та фізичний стан людини.

Джерело: https://mon.gov.ua/

 


22.03.2023

Підтримай дитину: психологічні хвилинки на перервах

У межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської МОН спільно з ГО «Підтримай дитину» та проєктом «Подбай про себе», ГО «Асоціація дієвих психологів України» нагадують про важливість для дітей рухових вправ, які допоможуть зняти напругу між уроками, відволіктися та розважитися.

Під час перерв важливо створити правило – робити одну або декілька справ:

Малювати: настрій, каляки-маляки, лист для товариша (потім відправити), все, що подобається…

Ліпити: мати під рукою пластилін (бажано твердий), розминати його, змішувати кольори, ліпити фігури, розкачувати, різати…

Танцювати: мати заготовлені улюблені мелодії та, вмикнувши їх, рухатися, як подобається. Як варіант, можна доєднувати товаришів по відеозв’язку та танцювати разом.

Побуцати м’яч: підкидати та ловити, легко відстукувати об підлогу або стіну.

Далі уявити, що м’яч пробився. Зро­біть глибокий вдих «М’яч про­битий» – зі звуком «с-с-с» починайте випускати потроху повітря з легенів, одночасно показуючи руками, як зменшується м’яч.

Писати частинами тіла цифри: 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо), 2 – підборіддям, 3 – правим плечем, 4 – лівим плечем, 5 – «пишемо» правим ліктем, 6 – лівим ліктем, 7 – правим коліном, 8 – лівим коліном, 9 – правою ногою, а десяточку – «хвостиком».

Концентруємо увагу: праву ногу зігнути в коліні, повернути її на 90° до лівої ноги і притиснути ступню до стегна лівої ноги якомо­га вище. Руки на поясі. Очі заплющені. Необхідно протриматися в такому положенні якомога довше.

Джерело: https://mon.gov.ua/


22.03.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

22 березня відбулося чергове заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (модератор – Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”, наставник – Валентина ГРИГОР’ЄВА, вчитель початкових класів Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №21).

Педагоги поринули в атмосферу ранкових зустрічей, практично ознайомилися з вправами для згуртування учнівського колективу, мотиваційними вправами для налаштування на успішний день.

 


08.03.2023

Школа цифрової компетентності педагогів

У березні 2023 року стартує робота Школи цифрової компетентності для педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади.

У рамках роботи Школи цифрової компетентності передбачено теоретичні та практичні заняття у формі вебінарів, практикумів, тренінгів тощо з метою підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників, розвиток умінь обирати, використовувати та створювати (за потреби) власні цифрові освітні ресурси для удосконалення освітнього процесу.

З Положенням про Школу цифрової компетентності, програмою підвищення кваліфікації та матеріалами занять можна ознайомитися на сторінці нашого сайту: https://cprpp.khm.gov.ua/shkola-tsyfrovoi-kompetentnosti-pedahohiv/


01.03.2023

Оновлено Положення про сертифікацію педагогічних працівників

28 лютого 2023 року Уряд схвалив постанову КМУ щодо внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

За оновленим порядком у сертифікації можуть узяти участь педагогічні працівники, які на момент реєстрації працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Педагогічний працівник, який вже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката, має право на повторне проходження не раніше ніж через рік.

Правом на проходження сертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися один раз на три роки.

Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, може подати документи електронним способом (скановані копії та/або фотокопії), а також обрати населений пункт, у якому бажає скласти незалежне тестування (з визначеного Міністерством освіти і науки України переліку).

Водночас нагадуємо, щоб заохотити педагогічних працівників, які впроваджують у практику роботи закладів загальної середньої освіти сучасні методики компетентнісного навчання та освітні технології, у наказі Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 року № 35 затверджено важливі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році.

Джерело: https://mon.gov.ua/


27.02.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

27 лютого 2023 року відбулося чергове заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (модератор – Ірина БІГУС, консультант КУ ХМР “ЦПРПП”). Слухачів Школи гостинно прийняв КЗЗСО “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” (керівник закладу – Тамара ГАЗДА). Наставник Школи професійного зростання Наталія ЇЖАК, вчитель початкових класів КЗЗСО “Початкова школа №1”, занурила слухачів у світ емоцій, окреслила теоретичні засади розвитку емоційного інтелекту у молодших школярів, щедро поділилася з молодими педагогами власними напрацюваннями та практичним вправами для роботи з дітьми.

МАТЕРІАЛИ ЗАНЯТТЯ

 

 


21.02.2023

Марафон педагогічних ідей (секція “Початкова освіта”)

21 лютого педагоги професійної спільноти вчителів початкової школи  взяли участь у VIII Марафоні педагогічних ідей (модератор заходу – Ірина БІГУС, консультант ЦПРПП). Свій досвід презентували досвідчені педагоги нашої громади Світлана АНДРОЩУК, вихователь ГПД КЗЗСО “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради”, Лариса ПЕТРИШИНА, вчитель початкових класів Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№18 ім. В.Чорновола, Валентина КРАСОВСЬКА та Любов ТРАЧ, вчителі початкових класів Хмельницького ліцею №15 ім.О.Співачука.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ

 


17.02.2023

Сайт “Все про мінну безпеку”

ЮНІСЕФ спільно з Міністерством освіти та науки України, ДСНС та Міністерством внутрішніх справ України запустили сайт “ВСЕ ПРО МІННУ БЕЗПЕКУ” для батьків, вчителів та дітей.

 

 

Сайт містить чотири розділи:

 • дорослим
 • підліткам
 • дітям молодшого шкільного віку
 • вчителям

Кожен розділ містить інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними. У розділі “Вчителям” можна знайти методичні рекомендаії щодо проведення уроку з мінної безпеки та презентації для учнів різного віку.


13.02.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

Чергове заняття Школи 13 лютого присвятили темі розвитку критичного мислення учнів. Майстер-клас для молодих педагогів провела Наталія НАЛУЦИШИН, вчитель початкових класів НВК №9 м.Хмельницького.

МАТЕРІАЛИ ЗАНЯТТЯ

 

 

 


09.02.2023

Консультаційна зустріч “Сертифікація-2023: кроки до успіху”

9 лютого консультантом ЦПРПП Іриною БІГУС проведено зустріч для педагогічних працівників ЗЗСО, які планують брати участь у сертифікації – 2023.

Нагадуємо, що у 2023 році зможуть взяти участь у сертифікації 1500 чителів початкових класів, а також по 500 вчителів української мови і літератури та математики, які викладають у 5-6 класах базової школи.

Матеріали зустрічі можна переглянути ТУТ


30.01.2023

Заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

30 січня 2023 року в онлайн-форматі відбулося друге заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт” (наставники – Ірина БІГУС, Ольга ГУМЕНЮК, консультанти КУ ХМР “ЦПРПП”, Валентина СИМЧУК, вчитель початкових класів Хмельницького ліцею №15 ім.О.Співачука). Заняття було присвячене питанням організації освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання.

МАТЕРІАЛИ ЗАНЯТТЯ

 

 


29.01.2023

Розпочинається реєстрація учасників сертифікації-2023

У 2023 році участь у сертифікації зможуть взяти не більше 1500 вчителів початкової школи, а також по 500 вчителів з математики і української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти.

Відповідно до наказу МОН реєстрація вчителів початкової школи для проходження сертифікації триватиме з 30 січня по 13 лютого 2023 року й проходитиме у два етапи:
• основний (30 січня–05 лютого) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
• додатковий (06–13 лютого) – у межах загальної граничної кількості.
Реєстрація вчителів математики та української мови і літератури триватиме упродовж 01–11 серпня:
• основний етап (01–07 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
• додатковий етап (07–11 серпня) – у межах загальної граничної кількості.
Детальніше про процедуру сертифікації, а також матеріали для підготовки ЧИТАТИ ТУТ

18.01.2023

Стартувала робота Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”

18 січня відбулося перше заняття Школи професійного зростання молодих педагогів “Впевнений старт”.

Діяльність Школи передбачає супровід молодих педагогів закладів загальної середньої освіти у їх професійній діяльності, створення умов для їх безперевного професійного розвитку, обмін думками, ідеями та спілкування у колі однодумців.

Під час першого заняття молоді педагоги вчилися проводити самооцінювання власної професійної діяльності, визначати індивідуальну траєкторію професійного розвитку та обирати суб’єктів освітньої діяльності для підвищення кваліфікації.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


06.01.2023

Нове Положення про атестацію педагогічних працівників зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Міністерство освіти і науки України наказом від 09.09.2022 р. № 805 затвердило Положення про атестацію педагогічних працівників.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року за №1649/38985.

Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2023 року, крім його пп. 3 п. 3, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування, та передбачає, що педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом, успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифікату), проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАКАЗОМ

 


27.12.2022

Сертифікація від А до Я. Державна служба якості освіти України опублікувала статтю про особливості процедури сертифікації педагогічних працівників, вимоги до вчителів та алгоритм проведення сертифікації

Сертифікація від А до Я: що має знати завуч, щоб підготувати педагогівСтаттю надруковано в журналі «Заступник директора школи» № 12/2022 за авторством Нелі ВЕЛИЧКО, в. о. директора департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України, та Алли КИШИНСЬКОЇ й Оксани СЕМЕНОВОЇ, головних спеціалісток відділу освітніх програм департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ – на сайті https://sqe.gov.ua/

 


15.12.2022

Марафон педагогічних ідей “Інноваційні освітні тренди в умовах змішаного навчання”

15 грудня відбулася друга зустріч професійної спільноти вчителів початкової школи у рамках Марафону педагогічних ідей (модератор – Ольга ГУМЕНЮК, консультант ЦПРПП). Доповідачами Марафону стали  педагоги закладів освіти м.Хмельницького – Анна ГОЛОВАЧУК, вчителька початкових класів НВО №28, з темою “Нейрогімнастичні вправи для учнів початкових класів”Наталія ЄВТУХ, вчителька початкових класів НВК №10, з темою “Навчання учнів за технологією “Розумники” (Smart Kids): особливості роботи”, Алла КРУК, вчителька початкових класів НВК №10, з темою “Впровадження інтерактивних освітніх комп’ютерних ігрових ресурсів (ЕОІР) в освітній процес”, Алла ДЗИНГЕЛЬ, Леся БУДНІК, вчителі початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ім.М.Чекмана, з темою “Технологія “Щоденні 3”.

Презентації спікерів, а також матеріали з досвіду роботи педагогів нашої громади можна переглянути у вкладці “Досвід і практика нашої спільноти”

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ

 


14.12.2022

Марафон педагогічних ідей “Інноваційні освітні тренди в умовах змішаного навчання”

13 грудня відбулася чергова зустріч професійної спільноти вчителів початкової школи у рамках Марафону педагогічних ідей (модератор – Ірина БІГУС, консультант ЦПРПП).  Своїм досвідом та практичними порадами поділилися педагоги закладів освіти м.Хмельницького Світлана ЛУЧКО, вчителька початкових класів НВК №7, Наталія КОЗЯР-БАКІНА, вчителька початкових класів Хмельницького ліцею №15 ім.О.Співачука, Лариса ТЕЛЮХ, вчителька початкових класів СЗОШ І-ІІІ ст.№8. Також під час зустрічі Алла ГАВЕЛЬ, вчителька початкових класів СЗОШ І-ІІІ ст.№7, презентувала робочий зошит для проведення дослідів “Досліджуй. Спостерігай. Пізнавай” для учнів 1-2 класів.

Презентації спікерів, а також матеріали з досвіду роботи педагогів нашої громади можна переглянути у вкладці “Досвід і практика нашої спільноти

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ

 


05.12.2022

Створено інформаційний ресурс “Цифрові сервіси для освіти України”

Міністерство освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з компанією SoftServe, за підтримки проєкту «Tech To The Rescue» та краудсорсингової ініціативи OPEN/TECH створили для закладів освіти України всіх рівнів інформаційний ресурс «Цифрові сервіси для освіти України».

Проект «Цифрові послуги для освіти України» має на меті дати закладам освіти актуальну інформацію та поради щодо безкоштовних можливостей організації дистанційного та змішаного навчання. Проект виконується МОН України за підтримки партнерів, які погодилися надати доступ до власних ресурсів безкоштовно, міжнародного фонду «Відродження», Європейського Союзу та компанії SoftServe.

ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СЕРВІСОМ

 


20.11.2022

Стартує серія вебінарів для вчителів “Інтерактивне навчання та гейміфікація в початковій школі”

За сприяння Міністерства освіти і науки України міжнародною організацією «War Child Holland» та громадською спілкою «Освіторія» було створено навчальний застосунок для 1- 4 класів «Вивчаю – не чекаю».

Задля того, щоб допомогти вчителю початкових класів підвищити ефективність навчання, з метою кращого розуміння застосунку та його можливостей, заплановано серію безкоштовних вебінарів для українських вчителів початкової школи за темою: «Інтерактивне навчання та гейміфікація у початковій школі».

Трансляції здійснюватимуться на фейсбук сторінках МОН та громадської спілки «Освіторія» згідно з розкладом:

 • 23 листопада 16:00 – «Як використовувати застосунок «Вивчаю – не чекаю», доповідачка Оксана Хомич, учитель-методист, PhD (доктор філософії) з освітніх, педагогічних наук, фіналістка «Global Teacher Prize Ukraine 2021»;
 • 29 листопада 18:00 – «Вчимо математику не нудно із додатком «Вивчаю – не чекаю», доповідачка Оксана Онопрієнко, доктор педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, авторка підручників з математики;
 • 6 грудня 18:00 – «Захопливе читання із застосунком «Вивчаю – не чекаю», доповідачка Інна Большакова, методистка Новопечерської школи, експертка ГС «Освіторія», авторка книжок з української мови та читання;
 • 13 грудня 18:00 – «Чи можна вчитися з гаджетами у початковій школі», доповідачка Катерина Гольцберг, дитяча й сімейна психологиня, президентка громадської організації «Професійна асоціація дитячих аналітичних психологів»;
 • 20 грудня 18:00 – «Вивчаю – не чекаю: впровадження у школах», доповідач Андрій Олійник, вчитель початкових класів, директор, фіналіст «Global Teacher Prize Ukraine 2020»;
 • 17 січня 18:00 – «Креативні уроки із застосунком «Вивчаю – не чекаю», доповідачка Марічка Берізко, вчителька початкових класів, авторка поетичних творів та пісень для курсу читання у застосунку.

За матеріалами https://mon.gov.ua/


07.11.2022

Всеукраїнський конкурс “Учитель року – 2023”

Всеукраїнський конкрс “Учитель року – 2023” пройде у номінаціях «Захист України», «Основи здоров’я», «Початкова освіта», «Фізична культура».

Реєстрація учасників розпочнеться 28 листопада і триватиме до 12 грудня 2022 року.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 


03.11.2022

Інформаційно-методичний супровід педагога, який атестується: нормативно-правова база, форми та види підвищення кваліфікації

3 листопада відбулася консультаційна зустріч професійної спільноти вчителів початкової школи, під час якої було опрацьовано нормативну базу, яка регламентує процеси атестації/сертифікації педагогічних працівників, виясвітлено питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Модератор заходу – Ірина БІГУС, консультант ЦПРПП

 

 


28.10.2022

Методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти

За підсумками загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» 2021 року експерти Українського центру оцінювання якості освіти підготували методичні рекомендації щодо формування читацької та математичної компетентностей учнів на рівні початкової освіти.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

За матеріалами сайту mon.gov.ua

 


25.10.2022

ПОДУМАЙ ДВІЧІ: платформа критичного мислення

Студія онлайн-освіти EdEra запустила курс з основ медіаграмотності для дорослих та дітей на платформі “Подумай двічі”.

Розробники пропонують пройти безкоштовну онлайн-гру «Подумай двічі»: обрати свого персонажа і всього за тиждень дізнатися більше про медіаграмотність і як не потрапити на гачок фейків і маніпуляцій в інтернеті.

Для вчителів передбачено сертифікат тривалістю 16 годин.

Платформу критичного мислення розроблено студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО КУРС

 


24.10.2022

24 жовтня – 30 жовтня – Глобальний тиждень медіаграмотності

МОН спільно з національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики пропонують у межах Глобального тижня медіаграмотності провести в закладах освіти урок щодо безпеки в інформаційному просторі.

Матеріали до уроку доступні за посиланням

“Фільтр” – це національтний проєкт з медіаграмотності, мета якого – об’єднувати та координувати зусилля держави та партнерів для формування медіаграмотності як невід’ємної навички сучасних українців, підвищення рівня обізнаності усіх вікових груп населення України про актуальність проблем дезінформації та важливість вміння виявляти маніпуляції.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЄКТ

 


17.10.2022

Онлайн-курс про вчителювання у час кризи “Сміливі навчати”

Онлайн-курс для освітян «Сміливі навчати» — це практичні поради фахівців з психології та безпекових політик задля подолання професійних труднощів вчителів під час війни.

Курс отримав офіційну рекомендацію від Міністерства освіти і науки України.

 

 

“Сміливі навчати” – це:

 • безкоштовний курс з трьох модулів
 • 5 лекторів: освітніх практиків, сертифікованих психологів та лідерів освітніх думок
 • сертифікат з підвищення кваліфікації (6 годин)
 • близько 50 інструкцій та шаблонів для використання під час навчання в кризовий час

РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

 


05.10.2022

Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Українським інститутом розвитку освіти ініціювали діяльність робочої групи, яка підготувала концепцію створення
освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку з урахуванням підходів Нової української школи.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСІБНИК

 

 

 

 


28.09.2022

Методичний інтенсив “Інклюзивна компетентність педагога: від теорії до практики”. День 4

Завершальний вебінар Методичного інтенсиву був присвячений темі “Стратегії ефективної співпраці вчителя та асистента вчителя”. Позитивним досвідом роботи у цьому напрямку поділилися Наталія ЛУК’ЯНЧУК, вчитель початкових класів, та Лариса НАЗАРОВА, асистент вчителя Хмельницького ліцею №15 ім.О.Співачука.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІКЕРІВ

Методичний інтенсив “Інклюзивна компетентність педагога: від теорії до практики” – це 4 вебінари на найактуальніші серед педагогів теми щодо інклюзивного навчання, це 8 спікерів – вчителів-практиків, які мають позитивний досвід роботи з учнями з ООП, це близько 80 учасників – педагогів ЗЗСО, які об’єднані прагненням вдосконалювати свою професійну майстерність. Але тем для обговорення ще досить багато, тому далі буде…

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ


26.09.2022

Методичний інтенсив “Інклюзивна компетентність педагога: від теорії до практики”. День 3

Під час третього вебінару Методичного інтенсиву було розглянуто питання роботи педагогів зі складання індивідуальної програми розвитку дитини з ООП. Основні складові ІПР та поради з її складання надала Анна ГАРБАР, вчитель-дефектолог, фахівець Хмельницького ІРЦ №1.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІКЕРА

 

 


23.09.2022

Методичний інтенсив “Інклюзивна компетентність педагога: від теорії до практики”. День 2

Відбувся другий вебінар Методичного інтенсиву на тему “Формування навчальної поведінки в учнів з РАС”. Досвідом своєї роботи та практичними порадами ділилася Ольга МАРТЕМЬЯНОВА, вчитель – дефектолог спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Хмельницького.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІКЕРА

 

 


22.09.2022

Затверджено Типові освітні програми для типові освітні програми для 1–2 і 3–4 класів спеціальних шкіл для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку

МОН затвердило нові типові освітні програми для 1–2 і 3–4 класів спеціальних шкіл для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку (Наказ МОН від 19 вересня 2022 року № 836 ) :

 • Типова освітня програма для 1-2 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом Чеботарьової О.В.)
 • Типова освітня програма для 3-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом Чеботарьової О.В.)

Більше інформації для вчителів, що працюють з дітьми з ООП – у розділі “Інклюзивне навчання”

 

 


21.09.2022

Методичний інтенсив “Інклюзивна компетентність педагога: від теорії до практики”. День 1

Відбувся перший вебінар Методичного інтенсиву, присвяченого питанню інклюзивної освіти, на тему “Співпраця вчителя та корекційних педагогів у визначенні та реалізації цілей ІПР, запровадженні адаптацій та модифікацій в освітньому процесі”. Досвідом своєї роботи ділилися педагоги ЗОШ І-ІІІ ст.№21 м.Хмельницького Олена ЦИГОЛЬНИК, вчитель початкових класів, Наталія СОФІЯН, вчитель-дефектолог, Юлія ЩУДЛЯК, вчитель-логопед, Надія ЯНЕВИЧ, практичний психолог.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

 


10.09.2022

Сертифікація педагогічних працівників – 2022. Незалежне тестування фахових знань та вмінь

Сьогодні стартував перший етап сертифікації – 2022. Учасники – вчителі початкових класів, які виявили бажання пройти сертифікацію у 2022 році, здавали тестування, яке було організоване Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами. Цьогоріч для проходження сертифікації зареєструвалося 84 педагоги з Хмельницької області.

Тест, який тривав 180 хвилин, містив 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник тестування – 100.

14 і 15 вересня о 15.00 на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти буде проведено вебінари, під час яких фахівці прокоментують усі завдання тесту й відповіді до них.  Запрошуємо учасників сертифікації взяти участь у цих зустрічах.

Методичні рекомендації до наступних етапів сертифікації можна завантажити на сайті ДСЯО України або на нашому сайті у розділі “Сертифікація педагогічних працівників”.

 

 


06.09.2022

Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 н.р.

Міністерством освіти і науки України оприлюднено методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Лист МОН від 06.09.2022 №1/10258-22

 

 

 


02.09.2022

Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови

Методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України (2022 р.)

У виданні опубліковано методичні рекомендації фахівців Інституту
педагогіки НАПН України до початку нового навчального року. Висвітлено
орієнтири міжнародних та неурядових організацій щодо забезпечення
неперервності освіти в умовах війни, питання організації дистанційного
навчання в Україні. Розглянуто інноваційні зміни в організації освітнього
процесу у зв’язку із реформою загальної середньої освіти «Нова українська
школа» та умовами воєнного стану.

 

 


29.08.2022

Завершила роботу Літня школа професійного зростання педагогічних працівників – 2022

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників, яка працювала протягом 22 – 26 серпня 2022 року, передбачала проведення тренінгів на педагогічних майстерень за локальними програмами підвищення професійної компетентності.

Літня школа об’єднала 164 спікерів: керівників ЗО, заступників керівників, вихователів-методистів, вчителів ЗЗСО, вихователів та педагогічних працівників ЗДО, педагогічних працівників ВНЗ та ІРЦ, методистів ХОІППО, консультантів КУ ХМР “ЦПРПП”, а також 467 педагогічних працівників – учасників. Кожного дня протягом усього тижня працювало 40 локацій.

У роботі Літньої школи за напрямом “Початкова освіта” взяли участь 10 спікерів та 50 педагогів.

ФОТОЗВІТ З ЗАХОДУ

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ: ГРУПА 1ГРУПА 2

 


27.08.2022

Абетка з безпеки для школярів середньої школи

Під час воєнних дій важливо не нехтувати своєю безпекою та бути свідомими.

Саме тому Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України зібрав ключові рекомендації для школярів від рятувальників, поліцейських, медичних працівників, педагогів, психологів та юристів про правила поведінки та безпеки в різноманітних життєвих ситуаціях.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСІБНИК

 

 


26.08.2022

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників-2022. День четвертий

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників – 2022 завершила свою роботу.

Сьогодні учасники спільноти вчителів початкових класів надихалися ідеями від Оксани ЛІСЕВИЧ, вчителя початкових класів НВК №2 м.Хмельницького (“Оцінювання – ключовий чинник якісної освіти в Новій українській школі”), Олени ЦИГОЛЬНИК, вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.№21 м.Хмельницького (“Реалії та перспективи інклюзивної освіти. Долаємо бар’єри”), Валентини ЧЕРНОМАЗЮК, вчителя початкових класів НВК №7 м.Хмельницького (“Креативні родзинки” в роботі вчителя Нової української школи”)

 


25.08.2022

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників-2022. День третій

Триває робота Літньої школи професійного зростання педагогічних працівників -2022.

Сьогодні учасники спільноти вчителів початкових класів надихалися ідеями для роботи від Крістіни МАЗУР, заступника директора Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст.№22 ім. О.Ольжича (“Кубики Рорі: навчання через гру”), Анни ГОЛОВАЧУК, вчителя початкових класів НВО №28 м.Хмельницького (“Гімнастика для мозку: кінезіологічні вправи для молодших школярів”), Тетяни КОЛОДІЙ, вчителя початкових класів НВК №9 (“Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів”)

 


23.08.2022

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників-2022. День другий

Триває навчання у Літній школі професійного зростання педагогічних працівників.

Сьогодні спікерами Літньої школи були консультанти ЦПРПП Ірина БІГУС (“Цифрова компетентність педагога: створення цифрового навчального контенту”) та Ольга ГУМЕНЮК (“Canva-сучасний інструмент для візуалізації навчання”)

 

 

 

 


22.08.2022

Літня школа професійного зростання педагогічних працівників-2022. День перший

Стартувало навчання учасників Літньої школи професійного зростання педагогічних працівників – 2022. Захід об’єднав найкреативніших спікерів та найактивніших педагогів, які мають нестримне бажання зростати професійно.

Для спільноти вчителів початкової школи своїм досвідом ділилися Валентина СИМЧУК, вчитель початкових класів, Каріна ТКАЧУК, асистент вчителя Хмельницького ліцею №15 ім. Олександра Співачука (“Партнерство в інклюзії: секрети ефективної співпраці вчителя і асистента вчителя”) та Валентина ОНИШКО, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №5 Хмельницької міської ради” (“Формування ключових компетентностей майбутніх першокласників”)

 


20.08.2022

Нормативно-правові документи та рекомендації щодо організованого початку нового 2022/2023 навчального року

Лист Міністерства освіти і наук України від 19 серпня 2022 р. №1/9530-22  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році»

Перелік рекомендованої МОН навчальної літератури на 2022/2023 навчальний рік

Лист ІМЗО від 15.08.2022 № 22.1/10-1080 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»

Методичні рекомендації до проведення 01 вересня першого уроку: «Ми українці: честь і слава незламним!» 2022/2023 навчальний рік

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення першого уроку в 2022-2023 навчальному році

Листи Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»

Наказ МОН від 30.07.2021 №868 “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”

Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020  “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Сценарії Першого уроку 2022/2023 навчальному році

Збірники календарних планувань з усіх предметів

Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 4 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/

 


20.08.2022

Структура 2022/2023 навчального року. Форми організації освітнього процесу. Наповнюваність класів. Поділ на групи

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 №1/9530-22

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТОМ

 

 

 


20.08.2022

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2022/2023 н.р.

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 №1/9530-22

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТОМ

 

 

 


20.08.2022

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів в ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

(Лист МОН від 19.08.2022 №1/9530-22, додаток 2)

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТОМ

 

 


20.08.2022

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів в ЗЗСО у 2022-2023 н.р.

Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану

(Лист МОН від 19.08.2022 №1/9530-22, додаток 1)

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТОМ

 


19.08.2022

Методичні рекомендації МОН до проведення ПЕРШОГО УРОКУ в 2022-2023 н.р.

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації для проведення 01 вересня 2022/2023 навчального року в закладах загальної середньої освіти першого уроку на тему: «МИ УКРАЇНЦІ: ЧЕСТЬ І СЛАВА НЕЗЛАМНИМ!» (Лист МОН від 17.08.2022 №1/9445-22)

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТОМ

 

 


15.08.2022

Посібник із психологічної підтримки для вчителів та дітей у часи війни

Посібник “Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни” розроблено експертною групою освітян та психологів як ресурс для допомоги вчителям в опануванні інструментами психологічної підтримки та адаптації до нових умов у воєнний час.

Матеріали посібника можуть бути використані для проведення уроків та тренінгів.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОСІБНИК

 

 


15.08.2022

Усе про форми навчання в освітніх закладах України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 • інституційна (очна: денна, вечірня);
 • заочна (дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Що передбачає кожна з них, які документи потрібні для зарахування на ту чи іншу форму навчання, а також все про сімейну форму навчання – у статті https://osvitanow.org/.

ПЕРЕГЛЯНУТИ СТАТТЮ

 


14.08.2022

Платформа “Спільно до навчання” – усе про навчання під час війни

Платформа “Спільно до навчання” створена “Освіторією” у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і призначена для консультування батьків та вчителів. Тут можна знайти відповіді на питання стосовно навчання в Україні та за кордоном під час воєнного стану, інформацію про можливості та допомогу, а також експертні матеріали від Освіторія Медіа.

 


12.08.2022

Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило для практичного використання інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році (Лист МОН від 10.08.2022 №1/9105-22). У додатках до листа окреслено, зокрема, питання дотримання прав дитини, національно-патріотичного виховання, протидії булінгу, запобігання домашньому насильству, запобігання та протидії торгівлі людьми, профілактики шкідливих звичок та девіантної поведінки, сприяння розвитку учнівського самоврядування, сімейного виховання, а також питання психологічної підтримки учасників освітнього процесу під час війни.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДОКУМЕНТ

 


 22.07.2022

Методичні рекомендації ІМЗО до проведення ПЕРШОГО УРОКУ в 2022-2023 н.р.

Інститутом модернізації змісту освіти розроблено методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення першого уроку в 2022-2023 навчальному році.

“З початком 2022 року настали значні випробування для українського народу. Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності, зустрілась з величезною перешкодою на цьому шляху – проти України була розв’язана повномасштабна війна. Це зумовлює важливість актуалізації питання формування активної громадянської позиції, національно-патріотичного виховання
у загальній середній освіті в цілому і в початковій освіті зокрема. Тому перший урок цього начального року має бути присвячений ще більш глибокому усвідомленню вихованцями, що ж таке Батьківщина, держава, патріотизм, якими були, є і мають стати українці, щоб ні у кого ніколи не виникало бажання нав’язувати українцям, як їм жити, з ким дружити, якою мовою говорити і куди рухатися у розвитку своєї суверенної незалежної держави. У першу чергу необхідно визначитися із темою першого уроку. Ми пропонуємо наступну тему: «Ми українці: честь і слава незламним!»  

 


19.07.2022

Вебінар “Календар учасника сертифікації-2022. Перші кроки”

19 липня відбувся вебінар для вчителів початкових класів, керівників, заступників керівників закладів загальної середньої освіти, яких цікавить питання сертифікації педагогічних працівників.

Організатори: управління Державної служби якості освіти у м. Києві за участі Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, що 01 серпня 2022 року розпочинається реєстрація бажаючих взяти участь 2022 року у сертифікації педагогічних працівників. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2022 № 278 реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації відбудеться 01-15 серпня в два етапи:
• основний етап (01 – 08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону (для Хмельницької області – 90 вчителів);
• додатковий етап (09-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів).

 

 


07.07.2022

Ресурс педагога. Матеріали для розвитку емоційного інтелекту в дітей

Сайт nus.org.ua пропонує добірку матеріалів для вчителів початкової школи, вихователів ЗДО та батьків, які допоможуть у роботі з розвитку емоційного інтелекту в дітей, ознайомлення з емоціями, профілактики цькування та створення безпечного простору в класі. Авторка ідеї проєкту – психологиня Світлана Ройз.

Переглянути матеріали

Фото з сайту nus.org.ua

 


06.07.2022

Особливості організації 2022/2023 навчального року

Міністерство освіти і науки України підготувало інформацію щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього.

 Читати далі… 

 

 


01.07.2022

Складання індивідуальної програми розвитку для учнів з ООП, що навчаються в інклюзивних класах

Міністерством освіти і науки України проведено вебінар для закладів загальної середньої освіти на тему: «Складання індивідуальної програми розвитку для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах» (доповідач – Ольга Набоченко, державна експертка експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН, кандидатка педагогічних наук)

Запис вебінару за посиланням: https://www.facebook.com/UAMON/videos/569971834771870/

 

 


28.06.2022

Форум молодих педагогів “Формула успіху”

28 червня відбувся Форум, який об’єднав не лише молодих за стажем, а й досвідчених педагогів, які мають спільну мету – зростати професійно. У рамках цього Форуму професійну спільноту вчителів початкової школи представляли креативні та невгамовні педагоги Ірина СКРИПНИК (вчитель початкових класів СЗОШ І-ІІІ ст. №8), Оксана ЛІСЕВИЧ (вчитель початкових класів НВК №2), Крістіна МАЗУР (вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.№22).

Детальніше про Форум молодих педагогів – у розділі “Новини”

 

 


24.06.2022

Уряд ухвалив рішення щодо початку 2022/2023 н.р. у ЗЗСО

24 червня 2022 року, під час засідання Уряду було ухвалено постанову КМУ «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні».

Традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

Постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набранням чинності законодавчих змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.

Джерело: https://mon.gov.ua/

 


24.06.2022

Вебінар “Сертифікація – 2022: кроки до успіху”

24 червня відбувся спільний вебінар Центру професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради та Управління Державної служби якості освіти в Хмельницькій області, присвячений сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Спікери вебінару: Ірина БІГУС, консультант професійних спільнот вчителів початкової школи ЦПРПП; Наталія КАЗЄВА, завідувач сектору роботи з експертами Управління Державної служби якості освіти в Хмельницькій області; Крістіна МАЗУР, вчитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №22 м.Хмельницького; Юлія БІГУС, заступник директора з виховної роботи КЗЗСО “Початкова школа №1 м.Хмельницького”. Учасники вебінару отримали інформацію про основні засади та нормативне забезпечення процедури сертифікації педагогічних працівників, про підсумки пілотної сертифікації 2019-2021 та новації сертифікації-2022. Також спікери, які є сертифікованими вчителями та експертами з сертифікації, окреслили коло питань, на які варто звернути увагу під час підготовки до кожного етапу.

Сертифікати учасників

 


02.06.2022

Визначено терміни проведення незалежного тестування фахових знань та умінь учасників сертифікації

МОН затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Відповідно до цього плану незалежне тестування відбудеться 10 вересня 2022 року.

НАКАЗ МОН від 01.06.2022 №513 “Про організацію незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році”

 


26.05.2022

Онлайн-курс “Основи здорового харчування для учнів 1-4 класів”

ЮНІСЕФ та EdEra представляють онлайн-курс, який складається із 5 модулів і присвячений принципам збалансованого харчування. Відео, лекції та сценарії уроків роз’яснять учителям початкових класів, як:

 • говорити з дітьми та батьками про здорову їжу;
 • допомогти учням обрати смачне та корисне меню на щодень;
 • сформувати харчові звички здорових і сильних дітей.

Зареєструватися на безплатний онлайн-курс можна за ПОСИЛАННЯМ.

Учителі, які пройдуть перші чотири модулі, зможуть скласти фінальний тест, аби одержати сертифікат та провести уроки у школах, літніх таборах або центрах для переселенців. Перші 300 учителів, які складуть тест, отримають від ЮНІСЕФ ігрові набори на тему здорового харчування для учнів молодшої школи.

Онлайн-курс створено за підтримки Уряду Швейцарії в межах реформи системи харчування в українських закладах освіти, яку в 2020 році ініціювала Перша леді Олена Зеленська.

 Джерело: https://mon.gov.ua/

 


22.05.2022

Поради від захисника України: інформаційний комікс для дітей у воєнний стан

Міністерство освіти і науки розробило інформаційний комікс для дітей у воєнний стан – це збірка інформаційних порад для дітей та їхніх близьких.

Переглянути збірку та завантажити комікси можна за ПОСИЛАННЯМ

 

 

 


20.05.2022

Онлайн-школа SchoolToGo запускає безоплатні літні курси для учнів 1-10 класів

«Школа з собою» (SchoolToGo) – українська онлайн-школа, що проводить навчання для дітей 1-10 класу відповідно до української шкільної програми.

Курси SchoolToGo:

 • «Літня школа 2022» (9:00-13:40);
 • «Факультативи 2022» (14:00-17:40).

Навчальний процес проходить на інтерактивній платформі Teemea, що надає можливість переглядати матеріали та записи уроків, підтримувати відеозв’язок з учителем і проходити перевірку знань.

Реєстрація на навчання за посиланням.

Школа також запрошує вчителів та психологів долучитися до роботи з дітьми у літній період.

Джерело: https://mon.gov.ua/

 


12.05.2022

Вебінар для педагогів, які входять до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у ЗЗСО

12 травня 2022 року було проведено онлайн-зустріч професійної спільноти вчителів початкової школи з директоркою Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 ОЛЬГОЮ РИБАК.

Під час вебінару було розглянуто основні аспекти діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, а також інші актуальні питання роботи педагогів, які працюють в інклюзивних класах.

Зважаючи на активність учасників та актуальність питання інклюзивного навчання, такі зустрічі плануємо зробити систематичними.

Програма заходу

Сертифікати учасників

 


05.05.2022

Безкоштовний доступ до онлайн-платформи Classtime

Classtime – це онлайн-платформа для оцінювання знань та прогресу учнів дистанційно і в класі, українська розробка з офісами в Україні, Швейцарії та США.

На час війни в Україні платформа відкриває безкоштовний доступ до всіх функцій – щоб кожен вчитель міг залишатися на зв’язку і проводити заняття зі своїми учнями.

Що особливого у Classtime?

 • Антисписування. За допомогою Classtime можна проводити контрольні та самостійні роботи.
  Щоб все було чесно та безпечно, розробники впровадили налаштування антисписування, що суттєво зменшують шанси учнів схитрувати на тестуванні.
 • Мотивація учнів. Платформа допомагає мотивувати учнів до навчання.
  У кожній сесії Classtime закладено можливості миттєвого зворотного зв’язку та прозора система оцінювання, що вкрай важливо для заохочення кожного учня до відповідальності та проактивності.
 • Гейміфікація. Крім того, на Classtime є цілий розділ з інтерактивними іграми для вивчення нового матеріалу, тренування здобутих навичок, повторення та, що важливо, групової роботи! Командні ігри Classtime здатні миттєво об’єднати весь клас для досягнення спільної мети і зацікавити навіть найбільш пасивних учнів у навчальному процесі.
 • Підтримка колег. Проведення уроків в період воєнного стану стало не лише освітньою, але й психологічною потребою – навчання під час війни та живе спілкування з учителями і однолітками здатне підтримати та розвантажити психіку.

ПІДКЛЮЧИТИ CLASSTIME БЕЗКОШТОВНО

Джерело: https://www.classtime.com/uk/


05.05.2022

Створення безпечного простору на онлайн-уроці

Державна служба якості освіти у співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), підготували серію відеолекцій про те, як педагогам працювати в умовах війни.

Психолог Анна Ленчовська розповідає та показує вправи, за допомогою яких учні зможуть розслабитись та дати правильні сигнали рептильному мозку, щоб переходити до сприйняття/розуміння/обговорення навчального матеріалу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО

Серія відеолекцій складається з 11 тем, у яких психологи-практики, гештальт-терапевти, які працюють із травмами війни з 2014 року, дають відповіді на питання, як:

 • проводити уроки під час війни;
 • говорити з дітьми про війну та її новини;
 • допомогти дитині пережити втрату;
 • допомогти учням розуміти і виражати свої емоції;
 • створити безпечний простір на онлайн-уроці;
 • не допустити на уроці конфлікту.

 БІЛЬШЕ ВІДЕО ІЗ СЕРІЇ “ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПЕДАГОГІВ”

Джерело: https://sqe.gov.ua/

 


30.04.2022

Компанія EdPro надала безкоштовний доступ до користування програмним продуктом mozaBook

Медіабібліотека mozaBook – невичерпне джерело навчальних матеріалів: інтерактивних елементів, зображень, аудіо, текстів, таблиць, презентацій, відео та PDF.

Застосунок можна використовувати як онлайн, так і офлайн, попередньо завантаживши необхідний контент. Програмне забезпечення mozaBook надає можливість учителям проводити дистанційне навчання, а учням працювати вдома. Вміст системи Mozaik інтегрується з такими застосунками, як ZOOM, Google Classrooms тощо.

ДЕТАЛЬНІШЕ

 

 


29.04.2022

Затверджено зміни до порядків організації інклюзивного навчання

Постановою Кабінету Міністрів від 26.04.2022р. № 483 затверджено зміни до порядків організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Затверджені зміни знімають деякі обмеження на період дії воєнного стану:

 • гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах або групах не застосовується, заклад не може відмовити в організації інклюзивного навчання та створенні інклюзивної групи;
 • психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги чи допомога можуть надаватися фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів і педагогічними працівниками закладу (за умови дотримання безпеки учасників освітнього процесу);
 • допускається застосування змішаної форми здобуття освіти в інклюзивних класах ЗЗСО;
 • до закладу освіти можуть подаватися копії документа, що посвідчують особу, а також висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності);
 • засідання Команд психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти можуть проходити в режимі онлайн або у змішаному очно-дистанційному форматі;
 • у закладі освіти можуть формуватися тимчасові інклюзивні міжкласні групи.

ПОСТАНОВА ВІД 26.04.2022 №483

ЗМІНИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ

Джерело: https://mon.gov.ua/

 


23.04.2022

Сертифікація-2022: затверджено зміст тесту, орієнтовний розподіл завдань і схему нарахування балів

Український центр оцінювання якості освіти затвердив зміст тесту, орієнтовний розподіл завдань і схему нарахування балів сертифікації педагогічних працівників 2022 року.

Зміст тесту визначає Програма незалежного тестування. Тест міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів/підрозділів Програми тестування:

– управління освітнім процесом – 10%;

– навчання учнів предметів (інтегрованих курсів) – 76%, зокрема:

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови – 9%;
 • система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти – 29%;
 • методики навчання освітніх галузей, визначених Держстандартом початкової освіти – 32%;
 • інформатична освіта та цифрове освітнє середовище – 6%;

– партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу – 2%;

– організація освітнього середовища – 12%.

Завдання матиме чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний, і оцінюватиметься у 0 або 1 бал. 1 бал – якщо вказано правильну відповідь, 0 балів – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Результати незалежного тестування визначатимуться на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання тестових завдань. Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

Детальніше:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/sertifikaciya-vchiteliv-2022-zatverdzheno-zmist-testu-oriyentovnij-rozpodil-zavdan-i-shemu-narahuvannya-baliv

 


 22.04.2022

Започатковано проєкт для підтримки ініціативи учасників освітнього процесу в покращенні знань української мови

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема, керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.

Разом з тим, в умовах війни значна кількість учнів, їхніх батьків та вчителів, зазнавши агресії зі сторони російської федерації та будучи вимушено переміщеними особами, прийняли для себе рішення спілкуватися державною мовою. Таку ініціативу потрібно підтримувати як на державному, так і на регіональному рівнях.

Саме тому на міжвідомчій нараді обговорено пропозиції Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови та Державної служби якості освіти щодо підтримки ініціативи учасників освітнього процесу в покращенні знань з української мови.

Узгоджено спільний план дій щодо сприяння розширенню мережі безплатних курсів, розмовних клубів, навчальних онлайн-платформ та інших ресурсів для опанування й удосконалення спілкування українською мовою серед учасників освітнього процесу. Такий перелік доступний нижче за посиланням та буде постійно оновлюватися.

ПЕРЕЛІК БЕЗКОШТОВНИХ КУРСІВ, ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Джерело: https://sqe.gov.ua

 


21.04.2022

Яким буде другий етап сертифікації педагогічних працівників?

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників другий етап сертифікації — самооцінювання педагогом власної педагогічної майстерності — не оцінюється експертами чи в будь-який інший спосіб.

Цей етап спрямований на аналіз власної педагогічної діяльності учасником сертифікації, його саморефлексію та проєктування професійного розвитку на основі отриманого результату опитування. Цей етап сертифікації педагогічних працівників є обов’язковим.

У 2022 році, з огляду на об’єктивні умови, планується зменшення питань в анкеті самооцінювання порівняно з 2021 роком та спрощення роботи з анкетою самооцінювання. Проте ці зміни не вплинуть на основну мету цього етапу сертифікації педагогічних працівників — допомогти учасникові сертифікації оцінити власну професійну діяльність через призму вимог професійного стандарту вчителя.

За матеріалами: https://sqe.gov.ua/yakoyu-bude-procedura-samoocinyuvannya-v/

 


19.04.2022

Консультаційна зустріч професійної спільноти вчителів початкових класів

19 квітня відбулася чергова зустріч нашої професійної спільноти, під час якої було висвітлено питання організації освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану.

 

 

Текстовий коментар до презентації 

Сертифікати учасників

 


18.04.2022

Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації для педагогічних працівників щодо організації екскурсій для дітей та підлітків

Міністерство освіти і науки спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді розробило рекомендації «Шкільний сад. Основи екскурсознавства». Матеріали містять корисну інформацію про те, як педагоги можуть організувати та провести екскурсію для дітей і підлітків.

Поради стануть у пригоді педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, які організовують і проводять екскурсії для здобувачів освіти та їхніх батьків.

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням.

Джерело: https://mon.gov.ua/

 


17.04.2022

Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти

Лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2022 року №1/4202-22

Переглянути документ

 

 

 


11.04.2022

Методичні рекомендації “Перша психологічна допомога. Алгоритм дій”

З огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації для педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» (Лист МОН від 04 квітня 2022 р. №1/3872-22)

Переглянути документ

 


07.04.2022

Сертифікація вчителів 2022: затверджено Програму незалежного тестування

Незалежне тестування є одним із трьох етапів сертифікації вчителів, що проводить Український центр оцінювання якості освіти. Зміст тесту визначається відповідною Програмою, яка затверджена Наказом МОН №294 від 05.04.2002 

Ознайомитися з Програмою незалежного тестування

 

 


06.04.2022

Як діяти керівництву, якщо педагог за дистанційної форми роботи не виконує своїх обов’язків?

Для забезпечення виконання державних гарантій щодо максимального сприяння створенню безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, засновниками та керівниками закладів освіти вживаються всі можливі заходи для організації навчання учасників освітнього процесу за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти).

З цією метою, а також з урахуванням специфіки виконання педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками роботи і наявної можливості здійснення її віддалено за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, останніх переведено на дистанційну форму роботи (про особливості організації та переведення педагогічних працівників на дистанційну форму роботи наведено в листі Державної служби якості освіти від 18.03.2022 № 01/01-22/419).

Водночас тимчасова зміна здобувачами освіти, працівниками закладів, установ освіти, наукових установ місця свого проживання (перебування) з метою збереження власного життя та життя членів своїх родин створює певні перешкоди для засновників та керівників закладів освіти в частині створення належних умов функціонування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема забезпечення працівників закладу освіти необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації тощо.

Непоодинокими є випадки несумлінного ставлення педагогічних працівників, які були переведені на дистанційну форму роботи, до виконання ними власних функціональних обов’язків. За таких умов чинне законодавство України дозволяє засновникам та/або керівникам закладів освіти вжити ряд заходів, серед яких, зокрема, видати наказ про оформлення простою для конкретного працівника.

Читати далі…

 


 04.04.2022

Як здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах війни

Державна служба якості освіти у співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), та командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України розробили поради щодо здійснення оцінювання у школах, що працюють в умовах війни.

Детальніше…

 

 


02.04.2022

Методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року

1 квітня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, розроблені командою МОН разом із керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних військових адміністрацій.

У межах автономії рекомендовано закладам загальної середньої освіти:

 • самостійно визначити день завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році;
 • забезпечити виконання освітніх та навчальних програм, навчального плану через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної навчальної діяльності учнів, додаткові консультацій із використанням технологій дистанційного навчання.

Методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021-2022 навчального року (Наказ МОН від 01.04.2022р. № 290)

 


31.03.2022

Сертифікація педагогічних працівників: змінено терміни реєстрації

30 березня Міністерстві освіти і науки України ухвалило рішення про зміну термінів реєстрації для проходження сертифікації педагогічних працівників:

Наказ МОН від 30 березня 2022 р. №278

Упродовж 1–15 серпня 2022 року включно триватиме реєстрація для проходження сертифікації й проводитиметься у два етапи:

 • основний етап (01–08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону
 • додатковий етап (09–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 вчителів)

Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації у 2022 році достроково буде припинено в разі, якщо 2500 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

Детальніше…

 


30.03.2022

Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/3725-22 від 29 березня 2022р.

Ознайомитися з документом

 

 

 


29.03.2022

Онлайн-школа математики проводить безкоштовні уроки для учнів 1-10 класів

Онлайн-школа МАТЕМА запускає відкриті безплатні уроки з математики, які базуються на навчальній програмі українських середніх шкіл, аби українські школярі мали можливість продовжити навчання.

Уроки відбуваються у груповому форматі, їх транслюють на YouTube-каналі школи. Розклад можна переглянути на сайті в розділі “Безплатні уроки”. До того ж можна користуватися чат-ботом у Telegram або Viber, який надсилатиме актуальний розклад занять для потрібного класу.

Щоби долучитись, реєструватися не треба – лише перейти за покликанням в розкладі на YouTube-трансляцію уроку.

Читати далі…


29.03.2022

Як вчителю організувати свою роботу під час війни: рекомендації Державної служби якості освіти

Державна служба якості освіти у співпраці з ініціативою «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), та командою підтримки реформ Міністерства освіти і науки України розробили поради для педагогів щодо організації освітнього процесу в умовах війни.

Читати далі…

 


29.03.2022

Трудові відносини в умовах воєнного стану

24 березня набув чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Цей нормативно-правовий акт визначає особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану.

Роз’яснення освітнього омбудсмена: https://eo.gov.ua/


28.03.2022

Центр дистанційної освіти “Джерело” надав безкоштовний доступ до навчальних матеріалів

Центр дистанційної освіти «Джерело» надав безкоштовний доступ до навчальних матеріалів майже 6 000 українським дітям.
Онлайн-заклад 7-й рік здійснює освітній процес та має відповідну ліцензію. Дистанційна школа “Джерело” надає всім охочим до кінця навчального року вільний доступ до повного пакету “Слухач” (1-11 класи) для самонавчання.
Зареєструватися можна за посиланням https://cdo.org.ua/reg/. Вхід у навчальну систему https://chat.cdoplus.org.ua/, вхід до батьківського кабінету https://chat.cdoplus.org.ua/payer/.


27.03.2022

Навчаючись, наближаємо перемогу

Видавництво «Оріон» виклало свої навчальні матеріали для початкової школи у вільний доступ. Завантажити фрагменти посібників для роботи в другому семестрі можна в матеріалах розділу Наближаємо перемогу. Електронні версії підручників можна завантажити в розділах “Видавництво” та “Інтернет-магазин”.

 

 

 


26.03.2022

Відеоуроки для учнів початкової школи від Всеукраїнської школи онлайн

Відеоматеріали для навчальних занять та надання психологічної підтримки для учасників освітнього процесу початкової ланки (плейлисти):

Всеукраїнська школа онлайн: 1 клас

Всеукраїнська школа онлайн: 2 клас

Всеукраїнська школа онлайн: 3 клас

Всеукраїнська школа онлайн: 4 клас

Антарктичні уроки з Євгеном Диким

Психологічна турбота від Світлани Ройз

Всеукраїнська платформа емоційної підтримки

Відеоуроки занять для дітей з особливими освітніми потребами

 


25.03.2022

Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації

В Україні триває воєнний стан у зв’язку із вторгненням рф на територію нашої держави. Команда МОН зібрала перелік корисних ресурсів для дорослих та дітей щодо психологічної підтримки, навчання та інформування.

Проєкти МОН започатковані спільно з партнерами:

 1. Дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років. Перший випуск доступний до перегляду на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформах MEGOGO та VoliaTV.
 2. “Навчання без меж” – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGOКиївстар ТБ1+1 videosweet.tvVoliaTV.
 3. МОН спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн-розклад для учнів 1-11 класів.
 4. Усі охочі можуть використовувати платформу “Всеукраїнська школа онлайн”, що містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання, а також Кабінет вчителя, який допомагає залишатися на зв’язку з учнями. Для зручності розроблено мобільний застосунок, а Youtube-канал МОН містить інформацію, що може стати у пригоді.
 5. Щоденні онлайн-зустрічі о 13.00 та 20.00  із сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти.
 6. МОН у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних матеріалів “Психологічна турбота від Світлани Ройз”.
 7. Педагоги та дитячі психологи за підтримки Міністерства освіти і науки запустили телеграм-канал “Підтримай дитину“.
 8. Розроблено дитячий інформаційний комікс, як поводитися під час воєнного стану, – збірку інформаційних порад для дітей та їхніх близьких.
 9. Через звернення здобувачів освіти до усього світу МОН об’єднує у “Голос нашої держави сьогодні”.

Для дошкільнят:

 1. Дитячий садок онлайн – новий проєкт від Освітнього Хабу;
 2. Інноваційна платформа Mr.Leader для раннього розвитку дитини. Під‘єднання безкоштовне. Для цього потрібно перейти на телеграм-канал та зареєструватись за посиланням;
 3. Телеграм-канали “Павлуша і Ява” та Аудіоказки;
 4. Для дітей від дошкільного віку та учнів до 6 класу платформа Matific  для вивчення математики від освітніх експертів надає безкоштовний доступ до матеріалів в ігровій формі.

 

Під час воєнного стану дистанційні школи надають безоплатний доступ до навчання. Команда МОН підготувала перелік шкіл і організацій, які можуть допомогти дітям і сім’ям.

 1. Дистанційна школа “Атмосферна школа” надає безкоштовний доступ до пакету “Слухач” із готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі.
 2. Дистанційна школа “Оптіма” відкрила безоплатний доступ до річних матеріалів для 1-11 класів. Після реєстрації усі охочі отримають посилання та паролі для входу.
 3. Дистанційна школа “DAR” відкрила навчальну платформу для учнів 7-11 класів.
 4. Академія сучасної освіти “А+” створила онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zооm.
 5. Команда “Jamm School” організувала дистанційну школу для учнів 5-11 класів.
 6. Платформа сучасної освіти “ThinkGlobal Online” доєднує до живих уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для діток. Стежте за розкладом.
 7. Дистанційна школа “Liko Education Online” для всіх охочих відкриває безплатний доступ до навчання на платформі “Liko Education Online”. Інструкція для реєстрації на навчання (2-11 класи) за посиланням.
 8. “Alterra School” відкриває екстернат-платформу. Користувачі зможуть отримати доступ до матеріалів і тестів. Подробиці тут.
 9. Освітня платформа “OkStudy” розпочала безоплатні щоденні онлайн-зустрічі з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська, перегляд фільмів тощо. Розклад щодня оновлюється в Telegram-каналі.
 10. Комп‘ютерна академія “ШАГ” організувала безкоштовну серію онлайнових майстер-класів і тематичних зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в інтернеті, створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою Construct. За оновленнями стежте на сайті.
 11. Науковий ліцей Клима Чурюмова відкрив реєстрацію на онлайн-уроки та регулярні щоденні зустрічі дітей із психологом. Програма дає можливість дітям слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, авторські курси від учених, митців, цікаві інтерактиви неформальної освіти та долучатися до мовного клубу. Протягом дня планують регулярні ввімкнення психологів.
 12. Центр дистанційної освіти “Джерело” надасть вільний доступ до повного пакету “Слухач” (1-11 класи) для самонавчання. Реєстрація за посиланням.
 13. Проєкт “School Navigator” надасть доступ до записів уроків, а також уроків у режимі реального часу українською, англійською та російською мовами. Реєстрація тут.
 14. Математична онлайн-платформа “GIOS” відкрила безкоштовне під‘єднання до платформи, реєстрація за посиланням.
 15. Науково-дослідницька школа “Базис” спільно з Viber-спільнотою “Школа інфо” проводять освітню ініціативу для учнів початкової та середньої школи України.
 16. Всеукраїнський освітній проєкт для підлітків від We benefit together – компанії, яка займається поповненням кадрового резерву у сфері ІТ із метою створення продуктів для ІТ-компаній. На час воєнних дій навчання та тестування проводиться безплатно.
 17. Мережа навчальних закладів М`Аndryk International School запрошує учнів 1-8 класів до безоплатних онлайн-уроків із нашими відчайдушними вчителями, які не зважаючи на ситуацію, хочуть усіма силами допомогти дітям почуватися у безпеці, ділитися усмішками та знаннями.
 18. Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із учителями.
 19. Платформа Кампстер відкрила безкоштовний доступ до курсів на платформі.
 20. Alterra school відкриває екстернат-платформу ALTERRA ONLINE EXTERNAT і дає доступ до матеріалів та тестів.
 21. Erudito надає вчителям 3-4 класів початкової школи готовий контент та домашку без паперу. Також діти можуть використовувати Erudito окремо, як застосунок, в період, коли немає доступу до школи, але є інтернет. Google play. App store.
 22. Онлайн-школа математики Матема, для дошкільнять та дітей 1-11 класів.

Видавництва, які надають безкоштовний доступ до книг: 

 1. Дитячі книжки видавництва “Ранок“;
 2. Книгарня Yakaboo надала безоплатний доступ до книжок в мобільному додатку.

ТБ-платформи відкрили безкоштовний доступ до мультиків та уроків:

 1. MEGOGO;
 2. Volia TV;
 3. Київстар ТБ.

 

Джерело: mon.gov.ua

 


24.03.2022

Учителі спеціальних шкіл об’єднуються для підтримки дітей з особливими освітніми потребами

У найскладніший для України час учителі Спеціальної школи №5 імені Я. П. Батюка міста Києва і Криворізької спеціальної школи «Натхнення» Дніпропетровської обласної ради підготували матеріали для дітей з особливими освітніми потребами.

Спеціальна школа №5 імені Я. П. Батюка публікує вправи та ігри для дітей із порушенням зору, гімнастику для очей і поради для батьків.

Криворізька спеціальна школа «Натхнення» для дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушенням інтелектуального розвитку (зокрема, розладом спектру аутизму), підготувала серію відео, що стануть у пригоді в організації дистанційного навчання.

Джерело: mon.gov.ua

 


15.03.2022

Як навчати під час війни: чекліст учителя на дистанційці

ГО “Освіторія” підготувала чекліст вчителя дистанційної освіти: прості поради, зручні платформи, корисні ресурси для психологічної підтримки та натхнення.

 

 

 

У статті  – відповіді на запитання:

 • Як спланувати онлайн-урок? (з урахуванням нових умов)
 • Які платформи використати?
 • Які онлайн-інструменти обрати?
 • Як знизити тривожність учнів?
 • Як надихнути учнів у цей непростий час?

Читати далі…

 


23.02.2022

Державна служба якості освіти України запрошує охочих стати експертами з питань проведення інституційного аудиту в ЗЗСО

Триває реєстрація охочих стати експертами з питань проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти.

Реєстрація на навчання експертів з питань проведення інституційного аудиту: АНКЕТА

 


16.02.2022

Вебінар “Методичний супровід діяльності вихователя ГПД”

16 лютого за замовленням Центру професійного розвитку педагогічних працівників методистами початкової освіти НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО Галас Антоніною Вікторівною та Кулик Оксаною Олександрівною проведено вебінар для професійної спільноти вихователів ГПД Хмельницької міської ТГ, у ході якого учасників ознайомлено з методичними та практичними аспектами функціонування групи подовженого дня у ЗЗСО, у т.ч. й під час дистанційного навчання.

З матеріалами спікерів вебінару можна ознайомитися за посиланням: http://hmpochshcola.blogspot.com/  (Початкова освіта Хмельниччини)

Програма підвищення кваліфікації (вебінар)

Сертифікати учасників

 

 


12.02.2022

Компетентнісний підхід у навчанні: запитання та відповіді для вчителя

В епоху різноманіття гаджетів та щоденного збільшення кількості інформації у нашому житті енциклопедичні знання перестали бути цінністю, якою вони були лише 20-30 років тому. Знання вже не є самоціллю під час навчання і система освіти відповідно має змінюватись, крокувати в ногу з часом та навчати того, що актуальне та цінується в житті сьогодні. Відповіддю на ці виклики є компетентнісне навчання.

Державна служба якості освіти пропонує педагогам відповіді на найпоширеніші запитання про компетентнісне навчання.

Читати далі…

 


11.02.2022

Марафон педагогічних ідей

Завершився IV Марафон педагогічних ідей “Освітні інструменти сучасного педагога: перезавантаження”, який поєднав найактивніших, найкреативніших педагогів нашої громади.

Найцікавіше з досвіду вчителів початкових класів можна знайти на сторінці “Досвід і практика нашої спільноти”

 

Програма підвищення кваліфікації (марафон)

Сертифікати учасників 07.02.2022

Сертифікати учасників 08.02.2022

 


07.02.2022

Онлайн – тестування для педагогічних працівників “Цифрова грамотність” від “Всеосвіти”

На «Всеосвіті» стартувало онлайн-тестування для педагогічних працівників «Цифрова грамотність». Це унікальна можливість не лише перевірити рівень своєї цифрової грамотності, але й розширити знання у галузі інформаційних технологій.

Після проходження тесту кожен учасник отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності та кількість набраних балів.

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТЕСТУВАННІ

 


04.02.2022

Громадське обговорення проєкту Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів ЗЗСО

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Ознайомитися з ПРОЄКТОМ

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту Програми приймаються у довільній формі до 15 лютого 2022 року на електронну адресу: [email protected]

Контактна особа для надання консультацій: Алевтина Лотоцька, тел. (044)- 4814767.

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України в період з 16 по 23 лютого 2022 року.

 


04.02.2022

Оприлюднено рекомендації щодо дій у разі надзвичайної ситуації

На сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено рекомендації щодо дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Детальніше – на сторінці МОН

 

 

 


03.02.2022

Вебінар “Математика у грі: ненудні способи засвоїти множення”

03 лютого консультантом ЦПРПП Іриною Бігус проведено вебінар для професійної спільноти вчителів початкової школи, учасники якого ознайомилися із цікавими формами та прийомами роботи з учнями на уроках математики.

 

 

Презентація до вебінару:

Програма підвищення кваліфікації (вебінар)

Сертифікати учасників

 


02.02.2022

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов: “Успішна сертифікація – достатня підстава для присвоєння наступної кваліфікаційної категорії”

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook прокоментував звернення окремих педагогічних працівників щодо порушення їх права на підвищення кваліфікаційної категорії або педагогічного звання на підставі успішного проходження сертифікації.

Детальніше про те, як діяти атестаційним комісіям та вчителям, які успішно пройшли сертифікацію,  – на  сайті освітнього омбудсмена

 


01.02.2022

Стартує освітня премія “Khmelnytskyi TEACHERS Awards”

Сьогодні, 1 лютого 2022 року, в Хмельницькій міській територіальній громаді СТАРТУЄ освітня премія “Khmelnytskyі TЕАCHERS Awards”.

 

МЕТА КОНКУРСУ: підвищення престижності професії вчителя, формування в батьків, дітей, суспільстві загалом нового бачення професії вчителя як інноваційного лідера.
ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:
– відзначити тих вчителів Хмельницької міської територіальної громади, які інноваційно підходять до подачі знань, здатні стратегічно мислити, висувати інноваційні ідеї, організовувати ефективні комунікації, володіють унікальними методиками проведення занять;
– виявити освітніх лідерів, що мають бажання та здатні використовувати в навчальному процесі інноваційні освітні інструменти, мають досвід розробки та застосування інноваційних освітніх програмних продуктів;
– популяризувати досвід успішної трансформації іноземних освітніх та управлінських здобутків в практику української школи;
– мотивувати педагогів описати власну ідею, яка принесе позитивні зміни в систему освіти та створити умови для реалізації освітнього стартапу.

Детальніше про умови: https://drive.google.com/file/d/1laGZzjbgK2a1bYxliTBIinlZLuvf37pZ/view?usp=sharing

 


28.01.2022

Завершився ІІІ Марафон педагогічних ідей

28 січня у рамках Марафону педагогічних ідей відбулася зустріч професійної спільноти вихователів груп подовженого дня.

З матеріалами спікерів можна ознаомитися на сторінці “Досвід і практика нашої спільноти”

Запрошуємо до співпраці!

 

Програма підвищення кваліфікації (марафон)

Сертифікати учасників

 


25.01.2022

У мережі опублікували посібник щодо безпеки дітей в надзвичайних ситуаціях

Посібник “Супергерої безпеки” підготували психолог Світлана Ройз разом з командою.  У ньому містяться рекомендації для батьків, як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій, чому важливо розмовляти з дітьми про можливість надзвичайні ситуації.

Посібник викладено у вільному доступі за посиланням

 

 

 

 

 


25.01.2022

Як проходитиме педагогічна інтернатура: розбираємося разом

Міністерство освіти і науки затвердило Положення про педагогічну інтернатуру. Відповідний наказ МОН від 25 жовтня 2021 р. №1128 було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 р. за №1670/37292.

Відповідно до Закону “Про повну загальну середню освіту”, всі, хто не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Педагогічну інтернатуру організовує заклад освіти, його керівник у день призначення інтерна на посаду видає відповідний наказ. Строк інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання цього наказу. До строку інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

Інтернатура передбачає:

 • індивідуальні консультації, бесіди педагога-наставника з інтерном;
 • допомогу в підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів тощо;
 • взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників, рефлексію педагогічної діяльності;
 • моніторинг результатів навчання учнів;
 • участь у “круглих столах”, тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогів;
 • вивчення досвіду інших педагогів;
 • залучення інтерна до партнерської взаємодії з іншими науковими і педагогічними працівниками;
 • психологічну підтримку інтерна.

Виконання обов’язків педагога-наставника буде покладатись на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією.

Педагог-наставник зможе отримувати доплату за свою діяльність у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу.

Детальніше …

 


24.01.2022

Методичні посібники для вчителів, які працюють в інклюзивних класах ЗЗСО

До вашої уваги методичні посібники для організації ефективної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами з ЗЗСО від кращих фахівців у галузі інклюзивної освіти.

Запрошуємо на сторінку нашого сайту “Методичні посібники з питань інклюзії”: https://cprpp.khm.gov.ua/metodychni-posibnyky-z-pytan-inkliuzii/

 

 

 


24.01.2022

Методичні посібники для вчителів початкових класів

Ми створили підбірку методичних посібників від авторів освітніх програм, які допоможуть вчителям початкових класів ефективно організувати освітній процес у 1-4 класах НУШ.

Запрошуємо на сторінку нашого сайту “НУШ. Методичний супровід” : https://cprpp.khm.gov.ua/profesijnyj-rozvytok-pedahohichnykh-pratsivnykiv/nush/metodychnyj-suprovid/

 


21.01.2022

“З перших уст”: Сертифікація вчителів: підсумки та перспективи

 


18.01.2022

Поговоримо про академічну доброчесність

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає  академічну доброчесність як дотримання п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності. Їх потрібно відстоювати, навіть зіткнувшись із тиском з боку інших чи відмінними поглядами. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги.

Стаття 42 Закону України “Про освіту” визначає академічну доброчесність як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Пропонуємо підбірку корисних статей, які допоможуть вчителям, зокрема і у початковій школі, пояснити учням, що таке академічна доброчесніть та навіщо потрібно її дотримуватися.

Академічна доброчесність залежить від усіх учасників освітнього процесу.

Академічна доброчесність – як її пояснити учням та створити систему в школі.

Уроки доброчесності (курс для учнів 3-4 класів)

Чи потрібні вашій школі уроки доброчесності? Розповідають учителька й директорка школи.

Світлофор освітньої доброчесності (для освітян)

Бо не можна чи бо не чесно? Як у закордонних школах юорються зі списуванням та недоброчесністю.

10 правил, як працювати з академічною доброчесністю в школі. Думки педагогів.

Зрозуміло про академічну доброчесність. Інфографіка для школярів.

Довідник з академічної доброчесності для школярів.

Методичні вказівки для вчителів “Виховуємо академічну доброчесність в школі”

Робочий зошит “Виховуємо академічну доброчесність в школі”

Що таке академічна доброчесність? (відео)

Академічна доброчесність у школі (відео)

Роль оцінювання у формуванні академічно доброчесного середовища (відео)

Чесність починається з тебе… (соціальна відеореклама)

Академічна доброчесність (анімаційний ролик)

 


14.01.2022

Методична зустріч керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів

 


11.01.2022

Сертифікація педагогічних працівників – 2022

Наказ МОН від 04.01.2022 №3 “Про деякі питання проведення сертифікації в 2022 році”.

Відповідно до цього наказу реєстрація вчителів початкових класів для проходження сертифікації здійснюється з 04 по 17 квітня 2022 року. А також визначено, що у 2022 році в сертифікації зможуть взяти участь до 2500 учителів початкових класів.

Ознайомитися з наказом можна за посиланням.

 


05.01.2022

Як правильно визначити рівні підтримки учнів з ООП

Міністерством освіти та науки України опубліковано методичні рекомендації для педагогічних працівників ЗЗСО, які покликані допомогти правильно визначити рівні підтримки для учнів з ООП в освітньому процесі.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набули чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють організацію інклюзивного навчання:

 

 • “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21 липня 2021 р.
 • “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15 вересня 2021 р. № 957.

Ознайомитися з Методичними рекомендаціями для ЗЗСО щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі можна за цим посиланням.

 


30.12.2021

Як зміниться інклюзивне навчання у 2022 році – роз’яснення ДСЯО

Державна служба якості освіти опублікувала роз’яснення про те, як організувати інклюзивне навчання у 2022 році.

1 січня 2022 року набирають чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання:
 • “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21 липня 2021 р.
 • “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15 вересня 2021 р. № 957.

Нововведення посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ). Так, школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Ознайомитися з роз’ясненням можна за цим посиланням.

 


29.12.2021

Порядок організації інклюзивного навчання в ЗЗСО

З 1 січня 2022 року набирає чинності новий Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року №957.

Цим порядком затверджено нову форму індивідуальної програми розвитку, введено рівні підтримки в освітньому процесі для учнів з ООП,  які навчаються в інклюзивних класах, та встановлено правила надання підтримки.

 

Ознайомитися з документом:

ПОРЯДОК  організації інклюзивного навчання в ЗЗСО

 


22.12.2021

Три роки сертифікації вчителів: які результати й чи замінить вона атестацію

Цьогоріч закінчилося пілотування нової процедури з оцінювання професійних компетентностей учителів. Апробація сертифікації тривала з початку 2019 до закінчення 2021 року, і за цей час країна отримала понад 2,5 тисяч сертифікованих учителів початкової школи. Як усе відбувалося, з якими викликами довелося зіткнутися і яке майбутнє чекає на сертифікацію вчителів – у матеріалі “Нової української школи”.

Читати далі …

 


14.12.2021

Педагогіка партнерства в дії

Ухвалення концепції Нової української школи підняло поняття “педагогіка партнерства” на новий рівень у взаємодії між учасниками освітнього процесу.  Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості, в її основі – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем та батьками.

Пропонуємо вам підбірку корисних статей до цієї теми:

 


10.12.2021

Як учителям підвищити цифрові компетентності

Цифрові компетентності – це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного вчителя. В умовах періодичних локдаунів і карантинів саме цифрові технології дають змогу не зупиняти навчання, а безпечно продовжувати його в дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність для вчителя стає пріоритетом.

Читати далі …

 

 


01.12.2021

Просто про складне: поговоримо з дітьми про доброчесність

Ми хочемо жити в доброчесному суспільстві. Хочемо, аби нас лікували лікарі, які добре й наполегливо вчились. Аби нас захищали непідкупні, професійні та небайдужі правоохоронці. Щоби нас судили судді, які розуміють, що таке – служіння. Наші маршрутки, автобуси, поїзди і просто автівки водили ті, хто не купували права, а старанно вчилися кермувати транспортом.

Усе це – про доброчесність. Бо вона пронизує абсолютно всі сфери нашого життя. У доброчесному світі хочеться жити, але його дуже важко будувати”, – йдеться в посібнику курсу “Уроки доброчесності” для 3–4 класів від ГО “Смарт освіта”.

Читати далі…

 


26.11.2021

Марафон педагогічних ідей

22 листопада стартував Марафон педагогічних ідей, який об’єднав понад 800 освітян, які мали спільну мету – поділитися власним досвідом та зростати професійно.

З матеріалами спікерів професійної спільноти вчителів початкової школи можна ознайомитися у розділі “Досвід і практика нашої спільноти”

 

Програма підвищення кваліфікації (марафон)

Сертифікати спікерів Марафону

Сертифікати учасників 23.11.2021

Сертифікати учасників 25.11.2021

Сертифікати учасників 26.11.2021

 


16.11.2021

Ще раз про домашні завдання…

Задавати чи не задавати домашні завдання? Яким має бути їх обсяг, щоб закріпити навчальний матеріал і одночасно не перевтомлювати дитину? З переходом до НУШ це питання активно обговорюється як педагогами, так і батьками. Ми підготували для вас підбірку корисних статей, які допоможуть розібратися у цьому питанні.

 

 

 


11.11.2021

Вебінар “Освітня гейміфікація в НУШ”

Консультант ЦПРПП Бігус Ірина Миколаївна та вчитель початкових класів ліцею №15 ім.О.Співачука Симчук Валентина Петрівна провели спільний вебінар, під час якого висвітлили питання застосування елементів освітньої гейміфікації в умовах НУШ, зокрема, і під час дистанційного навчання.

 

 

Презентація до вебінару:

Коментар до презентації

Програма підвищення кваліфікації (вебінар)

Сертифікати учасників

 


05.11.2021

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

У 2018-му році першачки України пішли до Нової української школи. Реформа освіти стосується різних аспектів шкільного життя, підходів до викладання та оцінювання. Зокрема, для учнів перших класів відійшли у минуле табелі, а звичні оцінки у вигляді абстрактних цифр замінили на конкретні критерії особистого розвитку, опанування компетентностей і навичок. Тепер батьки можуть дізнатись про успіхи своєї дитини зі “Свідоцтва досягнень”. Цей документ дає ширше розуміння поступу школяра і допомагає вчителю формувати індивідуальні підходи до кожного.

Читати далі…

 


28.10.2021

Вебінар ” Оцінювання  в НУШ” 

Спікерами  вебінару були консультант ЦПРПП  Ольга Олександрівна  Гуменюк  та учителі  НВК №2 міста Хмельницького Лариса  Степанівна  Покудіна  та Оксана Іванівна  Лісевич.   Під час онлайн зустрічі  було обговорено зміни підходів  до оцінювання  результатів навчання, що зазаначені в Концепції Нової Української школи,  принципи та цілі формувального оцінювння. Про практичні методи формувального  оцінювання  на уроках математики поділилася досвідом  Лариса Покудіна  та    про інструменти формувального оцінювання, що використовуються   на уроках в початкових класах  говорила  Оксана Лісевич.

Презентація до вебінару

 


21.10.2021

“Світ без насильства”

У  Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей  імені Т.Г.Шевченка 21 жовтня 2021року відбулася спільна зустріч  з професійною спільнотою вчителів почашкової школи Хмельницької міської тереторіальної громади, консультантом ЦПРПП  Ольгою  Гуменюк  та  старшим інспектором відділу ювенальної превенції ГУНП в Хмельницькій області  Марією Миколаївною Баранюк. Було висвітлено  актуальну тему булінгу серед дітей та дорослих. Тренінгові  заняття, проведені працівником поліції, на реальних прикладах і шкільних ситуаціях  допомогли педагогам зрозуміти та усвідомити усю відповідальність  даної тематики.

https://www.facebook.com/1366852629996612/posts/5098319990183172

 


16.09.2021

Вебінар “НУШ: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників”

Консультант ЦПРПП  Ольга Гуменюк   провела  вебінар, під час якого  було висвітлено такі питання: освіта дорослих та її складники, форми освіти, форми організації безперервного розвитку фахової освіти та кваліфікації педагогів; проаналізовано організації, що пропонують професійний розвиток учительства.

 

 

Презентація до вебінару

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *
   *
   *
   *
   *
   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних