Нормативна база

 • Верховна Рада України (2001, липень 11). Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (Редакція станом на 01.01.2021), Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

 • Верховна рада України. (1996, листопад 15). Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, м. Київ.

   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

 • Верховна Рада України. (2012, січень 12). Закон України «Про професійний розвиток працівників». 

 https://kodeksy.com.ua/pro_profesijnij_rozvitok_pratsivnikiv.htm

 •  Верховна Рада України. (2014, липень 01). Закон України «Про вищу освіту».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text  

 • Верховна рада України. (2017, вересень 05).  Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), № 38-39, ст. 380.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 • Верховна Рада України. (2020, січень 16). Закон України «Про повну загальну середню освіту».  

https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv

 • Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Національний класифікатор (2010), Класифікатор професій ДК 003:2010 (зі змінами від 15.02.2019)

 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#n5

 • Кабінет Міністрів України. (n. d.). Реформа освіти та науки 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti

 • Лист Міністерства освіти і науки України. (2018b, грудень 12). Щодо підвищення кваліфікації від 11.12.2018 №1/9-756.

 https://imzo.gov.ua/2018/12/12/lyst-mon-vid-11-12-2018-1-9-756-shchodo-pidvyshchennia-kvalifikatsii/

 • Лист Міністерства освіти і науки України. (2019a, квітень 02).  Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників опорних шкіл у 2019 році від 02.04.2019 № 22.1/10-1168.  

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64271/

 • Лист Міністерства освіти і науки України. (2019b, листопад 11). Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників від 04.11.2019 № 1/9-683.  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/

 • Лист Міністерства освіти і науки України. (2020c, березень 4). Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти від 04 березня 2020 р. № №1/9-141. Київ. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti 

 • Міністерство освіти і науки України & EdCamp Ukraine. (2016a). Спільна ініціатива руху EdCamp Ukraine і Міністерства освіти і науки України у сфері підвищення кваліфікації й сертифікації педагогів «Навчати і навчатися: як і куди зростати українському вчительству?».  

http://bit.ly/reportteachandlearn. 

 • Міністерство освіти і науки України & Британська Рада. (n. d.). Рамка безперервного професійного розвитку вчителів

https://4de768e8-93e4-4b18-a62f-857cb66f136e.filesusr.com/ugd/15b470_ e9c3218bdca1441685aae3fc07961982.pdf

 • Міністерство освіти і науки України (n. d.). Відкрито онлайн-платформу для підвищення кваліфікації вчителів англійської  мови

https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-onlajn-platformu-dlya-pidvishennya-kvalifikaciyi-vchiteliv-anglijskoyi-movi

 • Міністерство освіти і науки України, EdCamp Ukraine. (2016b, жовтень 12). Спільна ініціатива руху EdCamp Ukraine і Міністерства освіти і науки України з дебюрократизації шкільної діяльності: «Скасувати непотрібну звітність у школах та вивільнити час освітян для роботи з дітьми» 

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-10-12-spilna-inicziativa-mon-i-edcamp-ukraine-z.

 • Міністерство освіти і науки України. (2017, вересень 14). МОН розпочинає роботу над законом «Про освіту дорослих». 

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-09-14-mon-rozpochinae-robotu-nad-zakonom-%C2%ABpro-osvitu-doroslix%C2%BB.

 • Міністерство освіти і науки України. (2017, лютий 03). Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року.

http://www.nmc.od.ua/?p=10916

 • Міністерство освіти і науки України. (2017-2019). Післядипломна педагогічна освіта.

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/gromadskosti/korisni-resursi/pislyadiplomna-pedagogichna-osvita

 • Міністерство освіти і науки України. (2020a, січень). Можливості для вчителів 2020: підвищення кваліфікації

 https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/kvalifikatsii.pdf. 

 • Міністерство освіти і науки. (n. d.). Післядипломна освіта

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/formi-zayav/pislyadiplomna-osvita

 • Міністерство освіти та науки України. (2020b, січень 20). Навчання та професійний розвиток вчителів англійської мови, розробка професійних стандартів і обмін досвідом.  

https://mon.gov.ua/ua/news/navchannya-ta-profesijnij-rozvitok-vchiteliv-anglijskoyi-movi-rozrobka-profesijnih-standartiv-i-obmin-dosvidom-mon-ta-britanska-rada-pidpisali-mem.

 • Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. (2020, березень 23). Сервіси дистанційного навчання для вчителів Прес-офіс. 

 https://thedigital.gov.ua/

 • Наказ Міністерства економіки України (2021, вересень 17). Про затвердження професійного стандарту «Керівник закладу загальної середньої освіти», м. Київ.   

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf

 • Наказ Міністерства економіки України (2021, вересень 17). Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» від 19 жовтня 2021 р № 755-21, м. Київ. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti

 • Наказ Міністерства економіки України (2021, вересень 17). Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної  освіти», м. Київ. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

 • Наказ Міністерства освіти і науки України (2000, липень 7). Про створення Українського центру дистанційної освіти від 07.07.2000 № 293.  

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/3137/

 • Наказ Міністерства освіти і науки України (2021, вересень 13). Про затвердження типової програми підвищення кваліфікації асистентів учителів в умовах  реалізації Державного стандарту базової середньої освіти від 13 вересня 2021 р № 981, м. Київ. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-asistentiv-uchiteliv-profesijna-diyalnist-asistentiv-uchiteliv-v-umovah-realizaciyi-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

 • Наказ Міністерства освіти і науки України.  (2018c, січень 15). Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти від 15.01.2018 № 36.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-organizaciyi-i-provedennya-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladami-pislyadiplomnoyi-pedagogichnoyi-osviti

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2013a, квітень 25). Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013  № 466

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2013b, серпень 08). «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  № 1135. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13#Text.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2013с, серпень 14). Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти від 14.08.2013  № 1176.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1176729-13#Text

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2018e, липень 16). Про затверджений Концепції розвитку педагогічної освіти від 16 липня 2018 № 776.

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2018f, лютий 27).  Про організацію проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької) відповідно до Концепції «Нова українська школа» від 27.02.2018 № 208

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-pidgotovki-vchiteliv-inozemnih-mov

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. (2012, січень 26). Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти № 69 від 26 січня 2012 року

http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/images/docs/NakazMONU.pdf

 • Наказ Міністерства освіти і науки. (2013c, вересень 30). Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 року № 930.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) (2017, травень 31). Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти» від 31 травня 2017 року № 373,  м. Київ. 

https://profcenter.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Praktychnyj_psyholog_zakladu_osvity-1.pdf 

 • Наказ Міністерства освіти і науки України. (2020, квітень 29) Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

 • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) (2020, грудень 23). Про затвердження професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)” від 23.12.2020  № 2736-20, м. Київ.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України (2000, червень 14). Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 року № 963 (зі змінами).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text.

 • Постанова Кабінету Міністрів України (2020, липень 29). Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників від 29 липня 2020 р. № 672, Київ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text  

 • Постанова Кабінету Міністрів України (2021, вересень 15). Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти від 15 вересня 2021 р. № 957, м. Київ.

   

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України. (2015, грудень 25). Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23 грудня 2015 р. № 1109

https://www.kmu.gov.ua/npas/248739889

 • Постанова Кабінету міністрів України. (2018, лютий 21). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти від 21 лютого 2018 р. № 87. м. Київ.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України. (2019, грудень 31). Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників № 800 від 21.08.2019 року  {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України. (2020, вересень 30). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти від 30 вересня 2020 р. № 898, м. Київ. Урядовий портал.

 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

 • Постанова Кабінету Міністрів України. (2020a, травень 04). Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. № 1187 (Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018,  № 180 від 03.03.2020) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України. (2020b, липень  29). Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників від 29.07.2020 року  № 672 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text

 • Рішення колегії МОН України.  (2016). Про стан запровадження проєкту «Хмарні сервіси в освіті», з метою підвищення грамотності вчителів в рамках неформальної освіти для дорослих від 31.03.2016 р.

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stan-zaprovadzhennya-proektu-khmarni-servisi-v-osviti-z-metoyu-pidvishchennya-tsifrovoi-gramotnosti-vchiteliv-v-ramkakh-neformalnoi-osviti-dlya-doroslik

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України. (2018, серпень 22). Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України (2020, серпень 05) №96-p “Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 • Указ Президента України. (2013, червень 25). Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25 червня 2013 року № 344/2013, м. Київ.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

  Електронне звернення

  Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

  * — обов’язкові поля

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

  Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

   Електронне звернення

   Якщо у Вас виникли запитання, скарги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!

   * — обов’язкові поля

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дозволені файли у форматі jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, які не перевищують розмір 2 Мб.

   Надсилаючи форму, Ви даєте згоду на обробку персональних даних